Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Mamy nowe logo - Powiat Wodzisławski

Mamy nowe logo

 

Logo Powiatu Wodzisławskiego zaprezentowano podczas sesji, która odbyła się 30 czerwca 2011 r. Zostało one wyłonione w drodze konkursu ogłoszonego w marcu 2011 r.

Informacja o konkursie pojawiła się w mediach lokalnych oraz ogólnopolskich serwisach internetowych dotyczących tematyki artystycznej, graficznej i plastycznej. Do udziału w konkursie przystąpiło 39 osób składając w sumie 82 projekty. Konkurs adresowany był do wszystkich twórców. Prace mogły być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. Jeden uczestnik bądź jeden zespół mógł nadesłać na konkurs maksymalnie 3 projekty. Starosta Powiatu powołał komisję konkursową, w skład której weszli:  Tadeusz Skatuła –  Starosta Powiatu Wodzisławskiego,  Eugeniusz Wala – Przewodniczący Rady Powiatu, Grażyna Durczok – Sekretarz Powiatu, Rafał Ciechoński – grafik komputerowy, Barbara Budka – nauczyciel plastyk oraz pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju  Powiatu: Barbara Jasińska Musik – z-ca Naczelnika i Magdalena Kozielska – inspektor.

Komisja konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac według następujących kryteriów:
a) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
b) specyfika regionu i cechy charakterystyczne powiatu,
c) walory graficzne i wartości promocyjne,
d) czytelność i funkcjonalność.
Oceniana praca mogła uzyskać maksymalnie 25 pkt.

Największą liczbę punktów zdobył projekt autorstwa pana Aleksandra Bąka z Poznania.

Logo nawiązuje do pozostałych symboli powiatu – herbu, flagi oraz pieczęci zachowując w ten sposób jednolitość i zgodność w kształtowaniu tożsamości wizualnej Powiatu. Logo w formie stylizowanego kwiatu łączy elementy heraldyczne obecne w herbie, symbolizując ideę kwitnącego miejsca. Tworzy jednolity wizerunek łatwy do rozpoznania i zapamiętania. Dodatkowo prosta graficznie forma przewiduje możliwość wszechstronnego wykorzystania i dlatego jest dobrze widoczne również na małych powierzchniach np.: materiałach promocyjnych.

Należy jednak podkreślić, iż logo Powiatu Wodzisławskiego nie zastąpi herbu, a będzie go jedynie „wspierać” w identyfikacji wizualnej. Zgodnie z zasadami heraldycznymi najważniejszym znakiem jednostki samorządowej jest herb, którego używanie zasadne jest przede wszystkim w miejscach o znaczeniu szczególnym dla Powiatu oraz przy specjalnych okazjach, takich jak uroczystości o dużym znaczeniu patriotycznym, historycznym czy artystycznym.