POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Powiatowi strażacy chcą mieć swój sztandar

W powiecie wodzisławskim zawiązał się komitet, którego celem jest ufundowanie sztandaru oraz sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim.

Sztandar od wieków jest najważniejszym znakiem, symbolem wyróżniającym i jednoczącym daną zbiorowość oraz podnoszącym jej prestiż. Swoje chorągwie i proporce miało rycerstwo, miała szlachta, a także jednostki wojskowe i inne formacje mundurowe. Jedną ze społeczności, która zasługuje na posiadanie swojego znaku, są strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, dla których uhonorowanie sztandarem byłoby szczególnym wyróżnieniem i powodem do dumy. Ufundowanie sztandaru mogłoby też być doskonałą formą podziękowania strażakom przez lokalne społeczeństwo za ich ofiarną służbę.

Z tego powodu w poniedziałek, 13 stycznia, z inicjatywy starosty Leszka Bizonia w Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyło się spotkanie założycielskie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. W jego skład weszli m.in. lokalni parlamentarzyści, samorządowcy, w tym włodarze wszystkich miast i gmin naszego powiatu, szef Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski oraz osoby duchowne. Przewodniczącym komitetu został minister Adam Gawęda.

Członkowie komitetu, podpisując się pod aktem założycielskim, zadeklarowali wsparcie działań nie tylko na rzecz nadania Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. sztandaru, ale także na rzecz doposażenia strażaków w potrzebny im sprzęt, m.in. samochody bojowe. Zgodnie z planami uroczystość nadania sztandaru ma się odbyć w maju, czyli w miesiącu, gdy obchodzone jest święto patrona strażaków.