Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji zakończyła urzędowanie - Powiat Wodzisławski

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji zakończyła urzędowanie

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji (2020-2023) zakończyła działalność. Dzisiaj odbyło się spotkanie jej członków z przedstawicielami Zarządu Powiatu.

Od lewej Leszek Bizoń, Alojzy Szymiczek, Grażyna Mnich, Bożena Kowalczyk, Barbara Jasińska-Musik, Jan Zemło i Tadeusz Skatuła

Rada działalności pożytku publicznego to ciało doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb jednostki administracyjnej, przy której działa. Reprezentuje wobec władz powiatu interesy lokalnych organizacji pozarządowych. Jej członkowie są wybierani spośród kandydatur zgłaszanych przez przedstawicieli trzeciego sektora. W pracach rady uczestniczą też przedstawiciele rady i zarządu powiatu.

Kończąca dzisiaj swoje urzędowania rada pożytku jest czwartą w historii powiatu. Pierwsza rada działalności pożytku w Powiecie Wodzisławskim została wybrana na dwuletnią kadencję w latach 2012-2014.

Obecna rada została powołana przez Zarząd Powiatu 12 lutego 2020 r. Na swoim pierwszym posiedzeniu 11 marca 2020 r. członkowie rady wybrali jej prezydium. Przewodniczącym został Jan Zemło – Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, wiceprzewodniczącą Bożena Kowalczyk z Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a sekretarzem Barbara Jasińska-Musik – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W radzie zasiadali też: Jolanta Górecka i Alojzy Szymiczek (przedstawiciele Rady Powiatu Wodzisławskiego), Grażyna Mnich – reprezentująca Towarzystwa Charytatywnego „Rodzina”, Anna Białek – przedstawicielka Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”, a także Monika Hejczyk – przedstawicielka Fundacji „Akademia Rozwoju Kreatywnego” (zastąpiła Wojciecha Żurka, który zrezygnował z członkostwa).

Starosta Leszek Bizoń wspólnie z wicestarostą Tadeuszem Skatułą, przewodniczącym rady Janem Zemło podziękowali członkom Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego za społeczną pracę na rzecz powiatu i środowiska organizacji pozarządowych. Podkreślali, że kadencja wypadła w trudnym czasie pandemii i tylko dzięki bardzo dobrej współpracy i wzajemnemu zaufaniu jej członków rada mogła w tym czasie realizować swoje obowiązki.

Podczas spotkania mówiono m.in. o ważnej roli organizacji pozarządowych oraz reprezentujących jej rad w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a także o przykładzie dawanym przez członków rady, którzy mimo prywatnych zobowiązań, znaleźli jeszcze czas na społeczną pracę w radzie.