Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Fundusze unijne dla Śląska tematem spotkania w Starostwie - Powiat Wodzisławski

Fundusze unijne dla Śląska tematem spotkania w Starostwie

Dzisiaj w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim odbywa się spotkanie informacyjne Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dla gmin, jednostek organizacyjnych Powiatu Wodzisławskiego, a także Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Spotkanie informacyjne z Urzędem Marszałkowskim. Na zdjęciu starosta Leszek Bizoń
Celem spotkania jest przygotowanie podmiotów, które najczęściej sięgają po unijne środki, do jak najskuteczniejszego pozyskiwania środków unijnych z nowej perspektywy finansowej 2021-2027. A tych ma być dla naszego województwa wyjątkowo dużo. Obok działań z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pojawi się zupełnie nowy instrument, czyli Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma pomóc naszemu regionowi zmienić społeczne i gospodarcze oblicze oraz zapobiegać negatywnym skutkom tych zmian.

– Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest kluczowym narzędziem wspierania obszarów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz zapobiegania pogłębianiu się dysproporcji regionalnych. Jego główne cele to łagodzenie skutków transformacji poprzez finansowanie dywersyfikacji i modernizacji lokalnej gospodarki oraz łagodzenie negatywnych skutków dla zatrudnienia. Aby osiągnąć ten cel, fundusz wspiera inwestycje w dziedzinach takich jak łączność cyfrowa, czyste technologie energetyczne, redukcja emisji, regeneracja terenów przemysłowych, przekwalifikowanie pracowników i pomoc techniczna.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wdrażany jest zgodnie z zasadami zarządzania dzielonego, co oznacza ścisłą współpracę z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Aby uzyskać dostęp do wsparcia z funduszu, państwa członkowskie muszą przedstawić terytorialne plany sprawiedliwej transformacji. W planach tych określają konkretne obszary interwencji w oparciu o gospodarcze i społeczne skutki transformacji. Plany te muszą w szczególności uwzględniać spodziewaną utratę miejsc pracy i transformację procesów produkcyjnych zakładów przemysłowych o najwyższej intensywności emisji gazów cieplarnianych – możemy przeczytać na stronie Parlamentu Europejskiego (link – przejdź).

W sumie do województwa śląskiego w najbliższych latach ma trafić ok. 5 mld euro, z czego 830 mln ma przypadać na Europejski Fundusz Społeczny, nieco ponad 2 mld – na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a 2,2 mld – właśnie na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

O szczegółach planowania i budżetowania środków unijnych w regionie mówił dyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Jarosław Wesołowski, a także pracownicy departamentu, w tym Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

W spotkaniu udział wziął m.in starosta Leszek Bizoń, wicestarosta Tadeusz Skatuła, Członkini Zarządu Powiatu Kornelia Newy, przedstawiciele gmin powiatu, dyrektorzy pracownicy powiatowych i gminnych instytucji oraz przedstawiciele biura Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku.