Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski będzie współpracować z PWSZ w Raciborzu - Powiat Wodzisławski

Powiat Wodzisławski będzie współpracować z PWSZ w Raciborzu

Powiat Wodzisławski oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu zawarli porozumienie, które przewiduje współpracę na zasadach partnerskich w dziedzinie nauki, kultury, badań, rozrywki w celu podnoszenia wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju systemu nauczania.

W środę, 28 września, w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy uczelnią a Powiatem Wodzisławskim. Ze strony Powiatu dokument podpisali: Starosta Wodzisławski – Tadeusz Skatuła oraz członek Zarządu Powiatu – Zbigniew Seemann, zaś ze strony PWSZ – rektor prof. Michał Szepelawy.

Celem współpracy jest wspólne inicjowanie, planowanie, przygotowywanie i realizacja działań służących rozwojowi edukacji i szkolnictwa wyższego.
W jej ramach  planowana jest m.in. organizacja wspólnych konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań w dziedzinach związanych z celami partnerstwa, umożliwienie wybitnie zdolnym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski uczestnictwa w działalności kół naukowych działających na uczelni, a także zezwolenie studentom PWSZ w Raciborzu na odbywanie praktyk oraz innych form doskonalenia zawodowego w wodzisławskich szkołach.

Warto nadmienić, że nie jest to jedyne porozumienie raciborskiej PWSZ z powiatowymi instytucjami. Uczelnia już współpracuje z ZSP Nr 1 w Rydułtowach, II LO im. Tischnera w Wodzisławiu Śl., a w przyszłym tygodniu planowane jest zawarcie porozumienia z Zespołem Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.