POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Ponad 1700 porad konsumenckich udzielono w 2020 roku

Panująca pandemia COVID-19 nie miała większego wpływu na pracę Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w naszym starostwie. W 2020 roku udzielono 1722 porad i informacji prawnych z zakresu prawa konsumenckiego oraz odnotowano 168 spraw pisemnych.

konsument

Pisemne prośby o pomoc wpływały od mieszkańców wszystkich gmin naszego powiatu. – Najchętniej z pomocy korzystali mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, Gorzyc, Radlina i Rydułtów – mówi Dariusz Kalemba, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Zdecydowana większość udzielonych porad dotyczyła reklamacji towarów, szczególnie urządzeń RTV i AGD, telefonów oraz sprzętu komputerowego, mebli, okien, drzwi, odzieży i obuwia. Udzielano też pomocy w reklamacjach usług m.in. telekomunikacyjnych, remontowo-budowlanych i turystycznych.

Stan epidemii wpłynął na zaistnienie nowych problemów, z którymi zgłaszali się konsumenci. – Pytania dotyczyły m.in. dochodzenia roszczeń z powodu odwołanych wczasów, pobytów w pensjonatach, imprez rodzinnych, usług edukacyjnych i opiekuńczych itp. Było też wiele zgłoszeń problemów związanych z zakupami przez internet. Najczęściej konsumenci pytali o możliwość zwrotu towaru, reklamacji, a także braku zamówionego towaru – wyjaśnia Dariusz Kalemba.

Ujęcie statystyczne dotyczące ilości wszystkich rejestrowanych działań Biura Rzecznika Konsumentów podejmowanych w 2020 r.

ILOŚĆ ZADANIE
1722 Udzielonych porad i informacji prawnych
168 Spraw pisemnych na wniosek konsumentów
769 Sporządzonych pism
12 Wystąpień na policję z prośbą o pomoc w uzyskaniu odpowiedzi przedsiębiorcy
5 Zawiadomień na policję o popełnieniu wykroczenia
9 Sprawy inne: – edukacja konsumencka, współpraca z innymi organizacjami, sprawozdawczość

Dokładne dane statystyczne zawiera sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów za rok 2020 – PRZEJDŹ