Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 500 zł dla osób niepełnosprawnych. Wnioski tylko do poniedziałku! - Powiat Wodzisławski

500 zł dla osób niepełnosprawnych. Wnioski tylko do poniedziałku!

Przypominamy, że do poniedziałku 16 listopada w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. można ubiegać się o wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

logo PFRON

W związku z trwającą epidemią niektóre osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się  o świadczenie finansowe w wysokości 500 zł miesięcznie, przez okres łącznie 5 miesięcy, licząc od marca 2020.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
  8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona w związku z zagrożeniem epidemicznym, uniemożliwiając korzystanie z rehabilitacji przynajmniej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w miesiącu.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali już świadczenie za 3 miesiące, mogą aktualnie ubiegać się jeszcze o dofinansowanie w ramach kolejnych 2 miesięcy.

Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl , pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski lub wrzucając wypełniony formularz do skrzynki podawczej w siedzibie PCPR.

Termin składania wniosków upływa 16 listopada 2020 r.

Do pobrania: wzór wniosku o dofinansowanie (link otworzy się w nowym oknie)