POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Polecamy

Jakość powietrza

Wodzisław Śląski

Godów

Gogołowa

Kornowac

Lubomia

Marklowice

Mszana

Połomia

Pszów

Radlin

Rydułtowy

Syrynia


Aktualne ostrzeżenie z dn. 18.01.2019 r.


Ostrzeżenie: WYSTĄPIŁ II POZIOM OSTRZEGANIA – OSTRZEŻENIE

19.01.2019 r. w aglomeracji górnośląskiej, aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, powiecie: wodzisławskim, bieruńsko-lędzińskim, bielskim, cieszyńskim, żywieckim prognozowane maksymalne stężenia dobowe pyłu zawieszonego mogą przekraczać poziom 150 μg/m3, a lokalnie również poziom 200 μg/m3, a 20.01.2019 r. dodatkowo w powiecie gliwickim, pszczyńskim i w Bielsku-Białej.

Zagrożenie: Ryzyko przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności:
Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Zakres działań krótkoterminowych:
Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

  • intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,
  • kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
  • zalecenie ograniczenia stosowania kominków,
  • zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej.