Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Projekt "Pomysł na sukces" - Powiat Wodzisławski

Projekt "Pomysł na sukces"

 

Głównym celem projektu „Pomysł na sukces” było zwiększenie konkurencyjności firm sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez dostosowanie kwalifikacji pracodawców i pracowników do potrzeb zmieniającego się rynku pracy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych (e-learning).

Projekt był wspólnie realizowany przez następujących partnerów:

 • Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim – Administrator projektu,
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
 • Forum Firm Miasta Radlin w Radlinie,
 • Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim,
 • Izbę Gospodarczę w Wodzisławiu Śląskim,
 • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Zasięgiem realizacji projektu został objęty teren Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
Najistotniejszym rezultatem wypracowanym przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Pomysł na sukces” w wyniku podejmowanych działań jest „Model przygotowania narzędzi i materiałów dydaktycznych oraz organizacji procesu nauczania dla szkoleń pracowników MŚP oraz kadry zarządzającej, realizowanych za pomocą metody e-learningu”.

Zaproponowana przez Partnerstwo metoda była testowana w trakcie Działania 2 w branżach: motoryzacyjnej, przetwórstwa spożywczego, piekarniczo-cukierniczej, handlowej, stolarsko-drzewnej, budowlanej, instalacyjnej oraz hotelarsko-turystycznej jednak może być ona wykorzystana przez różne instytucje szkoleniowe (m.in. powiatowe centra kształcenia ustawicznego, uniwersytety trzeciego wieku) oraz przedsiębiorstwa i skierowana do rożnych grup odbiorców:

 • pracownicy, w tym również osoby zagrożone zwolnieniem,
 • kobiety samotnie wychowujące dzieci,
 • osoby chcące doskonalić swoje kwalifikacje,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby poszukujące pracy.

W fazie wstępnej projektu tylko 17,5% uczestników było przekonanych o potrzebie dalszego kształcenia. Uzyskane dane wskazywały na niski poziom przekonania o zasadności doskonalenia kwalifikacji badanych osób. Jednak po zakończeniu szkoleń grupa osób o wysokim poziomie motywacji wzrosła prawie 4-krotnie.

Wnioski, które można wyciągnąć po przeprowadzeniu badań i analiz mających na celu zdiagnozowanie rezultatów projektu „Pomysł na sukces” są w wysokim stopniu pozytywne, bowiem, aż 97,5% beneficjentów projektu wyraziło zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniach.

Często powtarzające się opinie uczestników na temat efektów szkoleń z wykorzystaniem metody e-learningu i blended learningu koncentrowały się przede wszystkim na osiągnięciu przez nich wyższych kwalifikacji potwierdzonych egzaminem końcowym oraz otrzymanym certyfikatem, umiejętności korzystania z Internetu w procesie poszukiwania i zdobywania nowych odbiorców, a także wzroście umiejętności współpracy.

Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji działalności szkoleniowej w ramach projektu potwierdziły potrzebę stworzenia nowoczesnego systemu szkoleń dla pracowników sektora MŚP. Przedstawiony model szkoleń umożliwia dostęp do wiedzy dla znacznie większej liczby pracowników, w związku, z czym opracowane rozwiązania stanowią znakomite uzupełnienie tradycyjnej oferty szkoleniowej i mogą być w przyszłości wykorzystane przez inne podmioty w zasadzie na nieograniczoną skalę.

Przydatne linki: