POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Organizacje pozarządowe! Są pieniądze do wzięcia!

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim zachęca lokalne organizacje pozarządowe do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

pieniądze

Uprawnionymi do ubiegania się o bezzwrotną pożyczkę w wysokości do 5000 zł z tzw. tarczy antykryzysowej (art. 15 zzda) są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z oferty mogą korzystać również organizacje pozarządowe (NGO) nieprowadzące działalności gospodarczej.  Warunkiem otrzymania bezzwrotnej pożyczki jest przychód za poprzedni rok bilansowy równy lub niższy niż 100 tys. zł.

Maksymalna wysokość wsparcie to 5 000 zł, jednak nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym.

Przykład 1:

Stowarzyszenie osiągnęło w 2019 roku przychód w wysokości 28 000 zł. Maksymalna kwota pożyczki, o jaką może się starać  to stowarzyszenie wynosi 10% z 28 000 zł, czyli 2 800 zł.

Przykład 2:

Fundacja osiągnęła w 2019 roku przychód w wysokości 75 000 zł. Maksymalna kwota pożyczki, o jaką może się starać ta fundacja to 5000 zł.

Przykład 3:

Klub sportowy osiągnął w 2019 roku przychód w wysokości 100 000 zł. Maksymalna kwota pożyczki, o jaką może się starać się ten klub to 5000 zł.

Przykład 4:

Spółdzielnia socjalna osiągnęła w 2019 roku przychód w wysokości 123 000 zł. Spółdzielnia ta nie może otrzymać pożyczki, ponieważ jej przychód w roku bilansowym poprzedzającym złożenie wniosku przekroczył 100 tys. zł.

Jak umorzyć pożyczkę?

Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, przy czym za dzień udzielenia pożyczki uważa się dzień wypłaty środków. Po spełnieniu tego warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków.

Gdzie i jak złożyć wniosek:

Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej: W przypadku organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie powiatu wodzisławskiego (Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski) wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim:

  • elektronicznie przez portal praca.gov.pl. Wniosek w tym przypadku podpisujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
  • osobiście w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim w godz. od 7.00 do 15.00 lub wrzucić do skrzynki podawczej;
  • przesłać na adres: ul. Michalskiego 12, 44-300 Wodzisławiu Śląskim.