POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Nowy samochód dla DPS w Gorzycach

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach wzbogacił się o nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, samochód marki Renault Traffic. Pojazd, który zasilił flotę placówki, został zakupiony ze środków pochodzących z budżetu powiatu wodzisławskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Przekazanie samochodów DPS

Klucze do pojazdu dyrektorowi placówki Ryszardowi Pawłowi Nawrockiemu symbolicznie przekazał starosta Leszek Bizoń. W uroczystości udział wzięła również członkini zarządu resortowo odpowiedzialna za pomoc społeczną Krystyna Kuczera, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły, dyrektor Ośrodka Caritas w Wodzisławiu Śl. Andrzej Pałka oraz pracownicy placówki. Zanim jednak do tego doszło pojazd został poświęcony przez kapelana DPS w Gorzycach ks. Andrzeja Gawełczyka.

Nowy pojazd to 9-osobowy bus marki Renault Traffic, który dzięki specjalnemu wyposażeniu (pasy mocujące, najazdy szynowe itp.) jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jego koszt wyniósł prawie 153 tys. zł, z czego 73 tys. zł. to wkład własny Powiatu, a 80 tys. zł to dofinansowanie pozyskane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Dzięki zakupowi w znacznym stopniu poprawi się jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców, którzy samochodami regularnie są dowożeni na przykład do lekarzy specjalistów. W samym tylko 2019 r. miały miejsce 492 takie konsultacje.

Flota samochodowa Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach składa się z pięciu pojazdów, w tym z trzech służących do przewozu mieszkańców, a także z dwóch samochodów dostawczych. W sumie w 2019 r. przejechały one 66,6 tys. km. W miarę możliwości flota jest sukcesywnie unowocześniana dla potrzeb mieszkańców placówki. Poprzedni zakup samochodu dla DPS miał miejsce w 2017 r.

Co ważne, samochody wycofywane z eksploatacji w DPS nie trafiają na złom, lecz jeśli pozwala na to ich stan techniczny, trafiają do innych placówek, w których mogą jeszcze być wykorzystywane. Tak się stało i tym razem. Przekazany dzisiaj samochód zastąpił 16-letniego Renault Traffic, który został przekazany do Ośrodka Caritas w Wodzisławiu Śl. Instytucja ta na zlecenie powiatu prowadzi m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śl. oraz Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi. – Aktualnie mamy dwa samochody zakupione z własnych środków – jeden z 2018 r. służący w OW Połomia  oraz używany z 2008 r. służący w WTZ Wodzisław. Mamy też auto zakupione z dofinansowania PFRON w 2016 r., na które  Caritas wyłożył 40% z kwoty 120 000 zł, które jeździ w WTZ. Wykorzystujemy ponadto auto z DPS w Gorzycach przekazane nam w 2017 r. – wyjaśnia dyrektor ośrodka Caritas Andrzej Pałka.

Samochody, nawet używane, są bardzo potrzebne. Codziennie jeździmy 350 km w ośrodku wsparcia w Połomi i ok. 220 w WTZ Wodzisław Śl., aby dowieźć uczestników. Wozimy łącznie ok. 65 osób po terenie całego powiatu, robiąc ok. 570 km dziennie! Dwa samochody mamy więc de facto wyłączone do samego tylko dowożenia uczestników. A te pozostałe wykorzystujemy do codziennej obsługi typu zakupy, wyjazdy uspołeczniające i inne sprawy bieżące. W ośrodku prowadzimy też wypożyczalnię sprzętu i łóżek rehabilitacyjnych. Ten sprzęt też trzeba osobom potrzebującym dowieźć – kwituje Pałka.