Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nietypowa lekcja fizyki "u Tischnera"

Nietypowa lekcja fizyki "u Tischnera"

W czwartek 8 września w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera gościł prof. dr hab. Janusz Wolny - wykładowca i prodziekan Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Naukowiec rodem z Lubomi przeprowadził dla licealistów z I klasy tzw. akademickiej, a także dla uczniów szkół współpracujących z wodzisławskim liceum, tj. Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim oraz Gimnazjum w Pszowie, nietypową lekcję fizyki, podczas której w praktyce zaprezentował różnorakie prawa i teorie fizyczne. Młodzież, którą zachęca się do podejmowania studiów w zakresie nauk ścisłych, miała więc okazję dowiedzieć się m.in. dlaczego w lusterkach spostrzegamy przedmioty jako odbicia i co się z tym wiąże, a także dlaczego samoloty muszą startować pod wiatr a nie z wiatrem.

Lekcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ gość zamiast zazwyczaj nudnej teorii za pomocą eksperymentów obrazował to, o czym mówił.

Czwartkowa lekcja była pierwszą z cyklu otwierającą kolejny rok współpracy pomiędzy wodzisławskim liceum a krakowską Akademią w zakresie kształcenia przyszłych inżynierów. Jednym z głównych inspiratorów tej współpracy jest właśnie obecny dzisiaj w Wodzisławiu Śląskim prof. Janusz Wolny.

Porozumienie zawarte pomiędzy placówkami w czerwcu 2010 r. dotyczy uruchomienia w liceum tzw. klas akademickich pod patronatem naukowym AGH.Uczniowie tych klas realizują autorskie programy nauczania fizyki i  matematyki. Ponadto w ramach porozumienia uczelnia finansuje zajęcia dodatkowe w zakresie tych przedmiotów. Dzięki umowie wykładowcy akademiccy AGH regularnie odwiedzają II LO, zaś uczniowie liceum wyjeżdżają na zajęcia na uczelnię do Krakowa.

Dodatkowo w ramach współpracy pomiędzy liceum a gimnazjami uczniowie tych ostatnich szkół także mają możliwość uczestniczenia w zajęciach oraz bezpłatnego otrzymywania pomocy naukowych.

Licealiści, którzy dzisiaj wzięli udział w przedsięwzięciu, są już drugą działającą w II LO tzw. klasą akademicką. Pierwsza z nich została bowiem uruchomiona w roku szkolnym 2010 – 2011.