Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nagrody w dziedzinie sportu przyznane - Powiat Wodzisławski

Nagrody w dziedzinie sportu przyznane

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. podjął decyzję o przyznaniu Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu.

O nagrodę lub wyróżnienie ubiegać się  mogli wyróżniający się zawodnicy posiadający oraz nieposiadający licencji zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, a także trenerzy i działacze zasłużeni w osiąganiu wysokiego wyniku sportowego przez zawodników.

Nagrodami zostaną uhonorowani:

 • Tomasz  Sikora – zawodnik posiadający licencję zawodnika,
 • Patryk Pawlaszczyk – zawodnik posiadający licencję zawodnika,
 • Michał Mitko – zawodnik posiadający licencję zawodnika,
 • Artur Dzierwa – zawodnik posiadający licencję zawodnika,
 • Arkadiusz Kozyra – zawodnik nieposiadający licencji zawodnika,
 • Bogdan Milion – trener,
 • Aleksandra Pustołka – trener,
 • Czesław Rychlik – działacz.

Wyróżnienia przyznano:

 • Dagmarze Szurek – zawodnikowi posiadającemu licencję zawodnika,
 • Agacie Stebel – zawodnikowi posiadającemu licencję zawodnika,
 • Kacprowi Bilczewskiemu – zawodnikowi posiadającemu licencję zawodnika,
 • Andrzejowi Kubicy – zawodnikowi posiadającemu licencję zawodnika,
 • Dawidowi Blanikowi – zawodnikowi posiadającemu licencję zawodnika,
 • Arturowi Ferens – zawodnikowi nieposiadającemu licencji zawodnika,
 • Dominice Bieleckiej – zawodnikowi nieposiadającemu licencji zawodnika,
 • Sabinie Śpiewak – zawodnikowi nieposiadającemu licencji zawodnika,
 • Beacie Sosna – trenerowi,
 • Krzysztofowi  Skorupa – trenerowi.