POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Komunikat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wypalanie pozostałości roślinnych, traw jest zabronione w odległościach mniejszych niż 100[m] od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania nie jest dopuszczalne. Dla osób nie przestrzegających powyższych zakazów przewidziane są surowe sankcje karne.

Podpalanie traw stwarza olbrzymie zagrożenie pożarowe. Powiewy wiatru mogą powodować bardzo szybkie rozprzestrzeniania się pożaru i ryzyko przeniesienia pożaru. Niejednokrotnie w wyniku podpalenia traw ludzie tracą cały swój dobytek a nawet życie.

Podpalenia w obrębie dróg  są szczególnie niebezpieczne. Powstające zadymienie może być tak duże że powodować może utratę orientacji kierujących pojazdami a w konsekwencji prowadzić do groźnych wypadków.

Z rolniczego punktu widzenia takie działanie jest zabiegiem niewłaściwym i szkodliwym, powodującym m.in.:

  • obniżenie plonów,
  • niszczenie mikroorganizmów (bakterii, grzybów) niezbędnych do utrzymania równowagi biologicznej życia,
  • niszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków zwierząt.

Ważnym aspektem, na który należy zwrócić także uwagę jest angażowanie wielu sił ratowniczych, jak i wysokie koszty przeprowadzanych akcji gaśniczych wypalania traw.

(opracowanie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim)