POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z NGO programu współpracy na 2020 rok

Ogłoszenie z dnia 16 października  2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego.

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

2. Formy konsultacji:

1/ wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe skierowanej do komórki odpowiedzialnej za konsultacje, tj. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w terminie od 16 do 30 października 2019 r.

2/ otwarte konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych dnia 23 października w godzinach 10.00-12.00 oraz od 16.00-18.00 w pokoju 324 – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a,

3/ przeprowadzenie konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

3.Termin konsultacji: od dnia 16 października 2019 r. do dnia 30 października 2019 r.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śl.

 

Projekt uchwały POBIERZ PDF