POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu PPZOZ

Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Konsultacje z mieszkańcami:

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 28.02.2019r.
  2. Termin zakończenia konsultacji nastąpi w dniu 14.03.2019r.
  3. Konsultacje przeprowadza się na terenie powiatu wodzisławskiego.
  4. Konsultacje przeprowadzane będą w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
  5. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowie@powiatwodzislawski.pl.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi:

  1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

  1. Formy konsultacji:

Wyrażenie opinii skierowanej na piśmie do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania organizacji).

  1. Termin konsultacji:

Od dnia 28.02.2019r. do dnia 14.03.2019r.

  1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śląski