Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Konsultacje z mieszkańcami - Powiat Wodzisławski

Konsultacje z mieszkańcami

Zarząd Powiatu zaprasza mieszkańców powiatu do udziału w konsultacjach na temat projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania tych przystanków.

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 marca 2023 r.
  2. Termin zakończenia konsultacji: 31 marca 2023 r.
  3. Konsultacje przeprowadza się na terenie powiatu wodzisławskiego.
  4. Konsultacje przeprowadza się w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
  5. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przystanki@powiatwodzislawski.pl
  6. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Do pobrania:

  1. Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVIII/295/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (PDF 370KB)