POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza mieszkańców powiatu do udziału w konsultacjach nad projektem uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Termin konsultacji ustala się od 31 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transport@powiatwodzislawski.pl.

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt uchwały Rady Powiatu, będący przedmiotem konsultacji – POBIERZ (PDF 118KB)

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji – POBIERZ (PDF 473KB)