POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw organizuje konkurs "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej", mający na celu wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

znak jakości ekonomii społecznej 2020 logo

Kategorie konkursowe:

  1. Debiut Roku
  2. Najlepszy Pracodawca
  3. Sukces rynkowy
  4. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS
  5. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Dla laureatów konkursu w kategoriach 1-4 w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie:

  • za zajęcie 1-3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 tys. zł (laureaci)
  • za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 tys. zł.

W ramach pakietów wsparcia laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności. Pakiety dają możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Ich celem jest przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry. Dodatkowo laureaci z kategorii 1-4 otrzymają możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja z powody pandemii covid-19 nastąpi w roku 2021.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie (link): www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r.

Informacje szczegółowe na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38; 505 577 384 (w godz. 9:00-14:00) bądź mailem: grzegorz.czerniawski@bgk.pl

Organizatorzy konkursu zachęcają też do zapoznania się z Atlasem dobrych praktyk „Wszystko o Znaku Jakości”, w którym prezentowane są wszystkie nagrodzone podmioty i samorządy z poprzednich edycji. Więcej informacji na temat naszego konkursu znaleźć można na stronach: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl lub https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej

DO POBRANIA: