Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Konkurs artystyczny upamiętniający jubileusz stulecia konsekracji wodzisławskiego kościoła - Powiat Wodzisławski

Konkurs artystyczny upamiętniający jubileusz stulecia konsekracji wodzisławskiego kościoła

„Światło w mroku świątyni” – pod takim tytułem katecheci zatrudnieni w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich i innych szkołach ponadgimnazjalnych działających na obszarze parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim ogłaszają konkurs artystyczny, mający na celu upamiętnienie jubileuszu stulecia konsekracji najstarszej wodzisławskiej świątyni katolickiej.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Prace konkursowe powinny stanowić interpretację tematu konkursu oraz/ lub ukazywać jego bohaterkę: obchodzącą jubileusz stulecia konsekracji świątyni pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim (z ewentualnym uwzględnieniem historii Parafii).

Prace można wykonać w jednej z technik:

– praca plastyczna (z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury) wykonana w dowolnej technice i formacie,

– fotografia – zdjęcie lub cykl wywołanych zdjęć (liczba oraz format dowolne),

– plakat lub prezentacja multimedialna czy wideoprezentacja (ściśle artystyczna i/lub z elementami historycznymi),

– utwór poetycki lub prozatorski – samą wodzisławską świątynią albo hasłem konkursowym inspirowany bądź do jubileuszu (historii) kościoła nawiązujący,

– tekst informacyjny (np. reportaż, sprawozdanie; życiorys osoby, która odegrała szczególną rolę w historii parafii; wywiad z osobą pochodzącą z parafii bądź związaną z nią aktualnie),

Jeden uczestnik może przygotować maksymalnie dwie prace, ale przygotowane w różnej formie.

Prace można składać do 20 listopada 2011 r. u katechetów – koordynatorów zatrudnionych w jednej ze szkół: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego, Zespole Szkół Zawodowych lub Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich albo też dostarczyć na adres wodzisławskiej parafii WNMP.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jeszcze w listopadzie. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Szczegóły określa regulamin konkursu.