Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wodzisławscy uczniowie wśród najlepszych

Wodzisławscy uczniowie wśród najlepszych

W miniony czwartek Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall wręczyła dyplomy stypendystom Ministra Edukacji Narodowej. Wśród laureatów tego prestiżowego wyróżnienia znalazło się ośmiu uczniów ze szkół powiatu wodzisławskiego: dwóch z Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oraz sześciu z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.

Do udziału w uroczystości zaproszono 58 laureatów stypendium. Jedynym reprezentantem szkół z terenu rybnickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty był Krystian Zygmunt – uczeń IV klasy Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w całym kraju przyznano łącznie 320 stypendiów, z czego 64 przypadło na województwo śląskie. W rybnickiej delegaturze kuratorium oświaty stypendia przyznano łącznie 28 uczniom. W tym gronie znalazło się 8 stypendystów
z wodzisławskich szkół powiatowych: Konrad Nowakowski i Adam Pawłowski – obaj
z Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, a także: Krzysztof Długosz, Paweł Duda, Kamil Mika, Dariusz Skorzysko, Wojciech Wysocki i Krystian Zygmunt – wszyscy z Zespołu Szkół Technicznych.

Zgodnie z przepisami prawa stypendium MEN mogą otrzymać zarówno laureaci i finaliści międzynarodowych lub ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów, laureaci konkursów na pracę naukową organizowanych przez instytucje naukowe lub stowarzyszenie naukowe czy też uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uzyskujący najwyższe wyniki w nauce, jak i uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.