Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konferencja "Innowacyjny Śląsk. Edukacja przyszłości" pod patronatem starosty Jerzego Rosoła

Konferencja "Innowacyjny Śląsk. Edukacja przyszłości" pod patronatem starosty Jerzego Rosoła

Konferencja "Innowacyjny Śląsk. Edukacja przyszłości" pod honorowym patronatem wodzisławskiego Starosty odbyła się w środę, 22 października 2008 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie innowacyjnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz przykładów współpracy różnych podmiotów na rzecz rozwoju nauki na Śląsku.

Sponsorem strategicznym konferencji była firma Vattenfall Poland, z którą od lat wodzisławska placówka współpracuje na niwie nowych technologii w edukacji.
Na pierwszą część konferencji złożyły się wystąpienia poświęcone nowym trendom w kształceniu.

Marek Knapik, specjalista ds. komunikacji w Vattenfall Poland, przedstawił zgromadzonym nowatorskie oblicze tej firmy. Koncern nie tylko planuje i podejmuje racjonalizatorskie projekty badawcze, ale realizuje zasady społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez m. in. ufundowanie Laboratoriów Robotów Mobilnych dziesięciu śląskim szkołom, w tym Powiatowemu Centrum Kształcenia Ustawicznego.

O tym, jak nowe technologie zmieniły Politechnikę Śląską mówili profesor Bogusław Grzesik oraz Maciej Sajkowski, którzy wspólnie z Tomaszem Stenzlem i Kazimierzem Gierlotką powołali do życia skorpionopodobnego robota dydaktycznego Hexor.

Kolejnymi prelegentami byli Piotr Olender z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, przekonujący o konieczności właściwego wyboru przez młodzież kierunku kształcenia oraz Jan Bochenek z rybnickiej delegatury Kuratorium Oświaty, który podkreślał rolę nowoczesnego kształcenia zawodowego.

Swoimi doświadczeniami dotyczącymi łączenia e-nauczania z tradycyjnymi metodami kształceniem podzieliła się z uczestnikami konferencji Donata Malińska, naczelniczka Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego, odpowiedzialna za realizację projektu „Pomysł na sukces”. Celem projektu było m.in. dokształcanie i przekwalifikowanie z zastosowaniem nowoczesnych technologii osób dorosłych, zagrożonych utratą pracy.

Organizatora konferencji reprezentował Piotr Kauch, wicedyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, który zabrał głos jako ostatni. Jego wystąpienie koncentrowało się na nowinkach technologicznych, które z powodzeniem wykorzystywane są w placówce dla celów dydaktycznych. Zaproszeni goście mieli możliwość bliższego zaznajomienia się z nimi podczas zwiedzania Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Ostatnie miejsce, do którego zawitali uczestnicy konferencji to pracownia e – learningowa. To pomieszczenie służy nauczycielom Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego do przygotowywania i realizacji zajęć przez Internet.

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego:

  • Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego 1
  • tel. 032 4553593
  • strona www: www.cku.wodzislaw.pl,
  • e-mail: cku@cku.wodzislaw.pl

Oprac. M. Kopczyński