Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Komisja bezpieczeństwa omówiła sytuację w powiecie wodzisławskim

Komisja bezpieczeństwa omówiła sytuację w powiecie wodzisławskim

Wczoraj w Powiatowym Centrum Konferencyjnym starosta Leszek Bizoń zwołał posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zostały na niej przedstawione raporty z działalności policji, straży pożarnej, straży miejskiej, a także prokuratury. Rozmawiano także o działaniach powiatu i gmin na rzecz mieszkańców Ukrainy.

Sala konferencyjna, długi stół i siedzące przy nim osoby

Podczas wczorajszego posiedzenia komisja zapoznała się z analizami zagrożeń, oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2021 r. i bieżący okres 2022 r., które przeprowadziła policja, straż pożarna, prokuratura oraz straże miejskiej i gminne. Podobne raporty – tyle że we własnych zakresach działalności złożyli komisji również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. Ponadto komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w 2021 r.

Głos w sprawie pomocy dla obywateli Ukrainy

Głos zabrała również naczelnik wydziału Obywatelskiego, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Gabriela Bała, która przedstawiła działania powiatu dotyczące pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy, a także wyzwania i trudności, jakie są związane z tymi działaniami. Starosta Leszek Bizoń zapewnił członków komisji bezpieczeństwa o tym, że wszystkie zalecenia wojewody śląskiego w zakresie pomocy dla uchodźców są realizowane.

– Od początku wojny na Ukrainie nieustannie pracujemy nad zapewnieniem pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy, a także zapewnienia im zakwaterowania i godnych warunków do przetrwania tego trudnego okresu. Uchodźców przybywa, dlatego pomocy wciąż potrzeba dużo, jednak jesteśmy w pełni zmobilizowani i skoncentrowani na tych zadaniach – powiedział podczas posiedzenia komisji bezpieczeństwa.

O komisji bezpieczeństwa

Komisja bezpieczeństwa i porządku to instytucja powoływana w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja bezpieczeństwa nie jest komisją rady powiatu, lecz powołuje ją starosta. Zasady jej powoływania i funkcjonowania ściśle określa ustawa. Zgodnie z przepisami w jej skład wchodzi m.in. dwóch przedstawicieli policji, prokurator wskazany przez prokuratora okręgowego, a także dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu.

Zasiadają w niej: Leszek Bizoń (starosta), Joanna Rduch-Kaszuba (radna powiatu), Sławomir Szurek (radny powiatu), Marek Misiura (Komendant Powiatowy PSP), Krzysztof Kowalik (dyrektor PPZOZ), Barbara Orzechowska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), Adam Marekwica (I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji), Artur Szwed (Wydział Prewencji KPP Wodzisław Śl.) oraz Marcin Felsztyński (Prokurator Rejonowy w Wodzisławiu Śl.). We wczorajszym posiedzeniu uczestniczył ponadto przewodniczący rady powiatu wodzisławskiego Adam Krzyżak.