Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Kadeci ze szkoły w Rydułtowach ślubowali - Powiat Wodzisławski

Kadeci ze szkoły w Rydułtowach ślubowali

30 uczniów klasy technikum o kierunku logistyk specjalności wojskowej z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach ślubowało dziś na głównym placu miasta. W uroczystości udział wziął m.in. starosta Leszek Bizoń, członkini zarządu powiatu resortowo odpowiedzialna za oświatę Kornelia Newy, włodarze Rydułtów, a także wojskowi.

Na zdjęciu poczet sztandarowy szkoły, składający się z 3 młodych osób ubranych w mundury wojskowe, trzymających sztandar szkoły

Ślubowanie tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą w kościele św. Jerzego. Następnie uczniowie w asyście Orkiestry Wojskowej z Bytomia oraz licznie przybyłych gości przemaszerowali na rydułtowski rynek, gdzie złożyli przysięgę na sztandar szkoły:

„Ja, uczeń klasy wojskowej, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, strzec honoru młodego Polaka, nosić mundur z dumą i chwałą, polecenia nauczycieli chętnie wykonywać, bronić dobrego imienia szkoły, pilnie zdobywać wiedzę i umiejętności, służyć bliźnim w potrzebie, nigdy nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Tak mi dopomóż Bóg”.

Ślubowanie złożyło 30 uczniów – po 15 młodych kobiet i mężczyzn. W tym wyjątkowym dla nich momencie towarzyszyła im Kompania Honorowa oraz pododdział towarzyszący – złożone ze starszych roczników klas mundurowych ZSP w Rydułtowach. Nad zgodnością przebiegu uroczystości z ceremoniałem wojskowym czuwali funkcjonariusze z Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawniej Wojskowej Komendy Uzupełnień) w Rybniku.

Uczniowie, którzy złożyli przysięgę, otrzymali z rąk starosty Leszka Bizonia i szefa rybnickiego Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk. Andrzeja Kuca naszywki na mundury. Z kolei uczniowie klas ostatnich – certyfikaty wojskowych klas mundurowych. W przypadku planowania przez nich kariery w wojsku certyfikaty umożliwiają odbycie skróconej służby przygotowawczej, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy; dają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, a także gwarantują dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych o przyjęcie na studia wojskowe.

Ślubowanie przyciągnęło na główny plac Rydułtów jak zwykle sporo mieszkańców miasta. Dużą grupę stanowiły dumne rodziny kadetów. Nie zabrakło jednak również przedstawicieli lokalnych władz cywilnych i wojskowych. W uroczystości oprócz starosty Bizonia oraz szefa rybnickiego WCR udział wzięli również m.in.: członkini zarządu powiatu Kornelia Newy, samorządowcy z Rydułtów, zastępca dowódcy Oddziału Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach ppłk Adrian Klimek, przedstawiciel jednostki wojskowej, która rydułtowskie klasy mundurowe objęła patronatem, tj. 6. Batalionu Powietrzno-Desantowego w Gliwicach ppor. Grzegorz Maślikiewicz, a także ppłk Rafał Podgórski z XIII Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W ślubowaniu uczestniczyli też rydułtowscy duchowni oraz rodziny uczniów.

Starosta Leszek Bizoń podkreślił w swoim przemówieniu, że odczuwa ogromną dumę na widok młodych osób w mundurach, z biało-czerwoną flagą Polski na ramieniu.

Życzę Wam, abyście czerpali garściami z czasu, który spędzacie w szkole i z wiedzy, którą przekazują Wam nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych. Doceniajcie możliwość przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności praktycznych nie tylko w szkolnych ławkach, ale też np. na poligonie czy w strzelnicy, z której wiem, że często korzystacie, a którą uruchomiliśmy w sąsiedniej szkole, w której z kolei funkcjonują klasy policyjne – powiedział szef powiatu.

Starosta odniósł się do jednego z ostatnich wpisów rydułtowskiej szkoły na swoim fanpage’u na portalu facebook:

Na fanpage waszej szkoły wyczytałem wczoraj, że w ramach akcji promującej waszą szkołę odwiedziliście uczniów jednej z radlińskich szkół podstawowych, i tutaj cytat z fanpage: „jak zwykle furorę zrobiły mundury”. Chciałbym jednak, żebyście wiedzieli, że mundur, który macie dziś na sobie, to nie tylko wielkie wyróżnienie, ale także, a może i przede wszystkim, ogromne zobowiązanie. Mundur zobowiązuje do jego godnego noszenia i do godnego zachowania. Noście go z dumą i odpowiedzialnością.

Klasy mundurowe w rydułtowskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych funkcjonują od 2015 r.  Przez ten czas z tej wyjątkowej oferty edukacyjnej skorzystało kilkuset młodych mieszkańców naszego powiatu i okolic. Od roku szkolnego 2022-2023 technikum, które kształci na kierunku logistyka o specjalności wojskowej, posiada status certyfikowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej oddziału przygotowania wojskowego. Wcześniej miały status Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, które w zamyśle ministerstwa będą wygaszane. Ostatnia edycja CWKM realizowana jest w tym roku szkolnym.

W oddziałach przygotowania wojskowego realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Jednostką patronacką OPW w ZSP w Rydułtowach jest 6. Batalion Powietrzno-Desantowy w Gliwicach.