Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas wczorajszej sesji Radni Powiatu Wodzisławskiego, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, zdecydowali o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2010 r. Radni byli w tej kwestii jednomyślni.

Absolutorium dotyczyło 2010 r. dlatego w sesji obok członków Zarządu Powiatu obecnej kadencji uczestniczył poprzedni Starosta Jerzy Rosół, wraz z Mieczysławem Kowalskim i Tadeuszem Sobalą – członkami Zarządu Powiatu III kadencji.

Starosta Tadeusz Skatuła, który w minionych czterech latach pełnił funkcję wicestarosty, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i efektywnego wykonania ubiegłorocznego budżetu. Mimo trudnych czasów udało się bowiem zrealizować i przygotować wiele niezwykle istotnych dla rozwoju powiatu wodzisławskiego przedsięwzięć.

– Traktuję wynik tego głosowania za dowód szczególnego zaufania do polityki nie tylko obecnego, ale i byłego Zarządu – powiedział Starosta.

W imieniu poprzedniego Zarządu Powiatu podziękowanie radnym złożył Starosta Jerzy Rosół, który nie krył satysfakcji z decyzji radnych.

W 2010 r. dochody budżetowe Powiatu Wodzisławskiego wyniosły 109.581.411,19 zł, co stanowiło 100,68% planu dochodów ogółem, zaś wydatki 111.708.069,57 zł (co stanowiło 96,31 % planu wydatków ogółem). Oznacza to, iż wprawdzie wynik budżetu był ujemny i deficyt budżetowy wyniósł 2 126 658,38 zł, jednakże wykonany deficyt był mniejszy od pierwotnie zakładanego. Na koniec 2010 r. zobowiązania Powiatu Wodzisławskiego ogółem wynosiły 6.192.019,09 zł.