Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH POKL – 8.1.2

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH POKL – 8.1.2

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 26 stycznia 2010 r. w dzienniku regionalnym – „Dziennik Zachodni”, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego dotyczącym wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie została wybrana oferta złożona przez:

CTC Polska Sp. z o.o. Oddział w Katowicach z siedzibą w Katowicach
przy al. Korfantego 2

Planowany podział zadań pomiędzy partnerami:
Powiat Wodzisławski Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim (Lider):
1.    Bezpośrednia współpraca z Instytucją Pośredniczącą, w tym: przygotowywanie sprawozdań i wniosków o płatność.
2.    Planowanie i koordynacja działań w ramach projektu.
3.    Zarządzanie zespołem projektowym.
4.    Rekrutacja uczestników.
5.    Wdrożenie systemu ”E-barometr zmian gospodarczych”.

CTC Polska Sp. z o.o. Oddział w Katowicach (Partner):
1.    Koordynowanie prac zespołu projektowego Partnera.
2.    Odpowiedzialność za wydatkowanie środków finansowych w ramach budżetu partnera.
3.    Wdrożenie i monitoring Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w powiecie wodzisławskim.
4.    Upowszechnianie rezultatów projektu.