Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH POKL – 6.1.1

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH POKL – 6.1.1

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 26 stycznia 2010 r. w dzienniku regionalnym – „Dziennik Zachodni”, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego dotyczącym wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy została wybrana oferta złożona przez:

Grupę Gumułka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. J. Matejki 4

Planowany podział zadań pomiędzy partnerami:
Powiat Wodzisławski Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim (Lider):
1.    Bezpośrednia współpraca z Instytucją Pośredniczącą, w tym: przygotowywanie sprawozdań i wniosków o płatność.
2.    Planowanie i koordynacja działań w ramach projektu.
3.    Zarządzanie zespołem projektowym.
4.    Monitoring realizacji poszczególnych zadań.
5.    Promocja projektu i upowszechnianie jego rezultatów, w tym: organizacja konferencji oraz konkursu dla przedsiębiorców.

Grupa Gumułka Sp. z o.o. (Partner):
1.    Koordynowanie prac zespołu projektowego Partnera.
2.    Odpowiedzialność za wydatkowanie środków finansowych w ramach budżetu partnera.
3.    Przygotowanie badań i odpowiednich narzędzi badawczych, nadzór nad realizacją badań na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wśród wybranych uczestników rynku pracy, koordynacja pracy ankieterów.
4.    Przygotowywanie raportów z prowadzonych badań.