Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Idą w przyszłość z echem tradycji

Idą w przyszłość z echem tradycji

Mowa oczywiście o Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, które wczoraj celebrowało Święto Szkoły. Było to wydarzenie niezwykłe, bowiem dyrekcja szkoły zawarła kolejną umowę patronacką. Tym razem do grona partnerów dołączyła firma Abplanalp z Warszawy, która jest jedną z najsilniejszych organizacji w branży obrabiarek CNC w Europie Środkowo – Wschodniej. Oficjalnie otwarto też w szkole Centrum Edukacji Technicznej HTEC-Abplanalp.

święto szkoły PCKZiU

Uroczystość rozpoczął  przemarsz, w którym uczestniczyli: władze powiatu, dyrekcja szkoły, lokalni przedsiębiorcy, zaproszeni goście, rodzice oraz uczniowie. Uczestnicy na chwilę zatrzymali się przy pomniku Powstańców Śląskich, gdzie zostały złożone kwiaty. Cała społeczność szkoły uczestniczyła też we mszy świętej w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim. Główne uroczystości odbyły się w PCKZiU – szkole, w której od lat przeplata się nowoczesność z tradycją. Mogli tego osobiście doświadczać goście, ponieważ w wejściu witał ich robot humanoidalny NAO wraz uczniami ubranymi w tradycyjne śląskie stroje.  – Dzisiejsze święto jest świętem otwartości na nowoczesność, na nowe możliwości, gotowości na zmiany. Jest świętem potrzeby rozwoju, kreatywności i współpracy, by sprostać wymaganiom przyszłości i ciągle zmieniającego się rynku pracy – powiedziała Danuta Mielańczyk, dyrektor PCKZiU. W swoim wystąpieniu podkreśliła również, że dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymusza na nich korektę planów i otwartość. – Jesteśmy jako szkoła na to gotowi i stawiamy czoło wszelkim wyzwaniom. Działaniom naszym towarzyszy szacunek do tradycji, utrzymanie wysokiej jakości kształcenia oraz nowoczesność – dodała pani dyrektor.

Tradycyjnie, uczniowie klas pierwszych, którzy objęci są umową stypendialną z PGG, dostąpili zaszczytu przyjęcia w poczet braci górniczej. Odbył się niezwykle oryginalny rytuał skoku przez skórę i pasowania w asyście lisa majora oraz starej strzechy. Młodym adeptom fachu górniczego – przedstawicielom klas pierwszych, kształcącym się w zawodzie: technik górnictwa podziemnego, technik mechatronik, technik elektryk, technik mechanik, technik automatyk oraz elektryk, operator obrabiarek CNC wręczono też listy gratulacyjne.

Nowy partner

Ważnym punktem uroczystości było podpisanie umowy patronackiej pomiędzy dyrektor PCKZiU  Danutą Mielańczyk oraz członkiem Zarządu Abplanalp Pawłem Matyjakiem. Tym samym do szerokiego już grona partnerów szkoły dołączyła firma Abplanalp z Warszawy, która jest jednym z największych producentów obrabiarek na świecie. Firma ta od lat wspiera ambitnych i utalentowanych ludzi poprzez tworzenie Centrów Edukacji Technicznej Haas (HTEC). Jest to unikatowy na skale światową projekt, którego celem jest kształcenie przyszłych operatorów obrabiarek, którzy zyskują pewny zawód i duże szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy. Jednocześnie znika problem regionalnych przedsiębiorców związany z brakiem certyfikowanych pracowników. Realizacja koncepcji została powierzona firmie Abplanalp Consulting, która jako wyłączny dystrybutor obrabiarek Haas, dba o podnoszenie jakości nauczania poprzez praktyczne szkolenia na najnowszych obrabiarkach CNC.  – My jako firma przemysłowa dostajemy sygnały od naszych klientów o niewystarczającej wiedzy praktycznej absolwentów szkół. Obserwujemy też spadek zainteresowania młodych ludzi wyborem zawodu związanego z obrabiarkami sterowanymi numerycznie. My jednak jako firma, która od 10 lat realizuje program wspierania edukacji zawodowej, uważamy, że jest kilka powodów takiej sytuacji. Jest za mało obrabiarek numerycznych w szkołach. Jest za mało wiedzy praktycznej. Uważamy, że jest niewystarczająca ilość zawodowców. Starsi ludzie odchodzą, a młodzi nie garną się do zawodu. Nie zawsze dobrze jest też ułożony program nauczania – wyjaśnił Paweł Matyjak z Abplanalp.

Dzięki tej współpracy uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC. W szkole oficjalnie otwarto bowiem Centrum Edukacji Technicznej HTEC-Abplanalp. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali starosta Leszek Bizoń wraz z członkinią zarządu powiatu Kornelią Newy, a także dyrektor szkoły Danuta Mielańczyk i Paweł Matejak – Członek Zarządu Abplanalp.

Satysfakcji z podpisanej umowy nie krył starosta Leszek Bizoń. –  Pragnę z dumą podkreślić, że dziś Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to – ośmielę się to powiedzieć – ultranowoczesna, dysponująca świetną, a może i najlepszą w regionie bazą dydaktyczną, współpracująca z wieloma pracodawcami. I tu w sposób szczególny chciałbym podkreślić – kształcąca absolwenta do podjęcia aktywności na dynamicznym i ciągle zmieniającym się rynku pracy. Dowodem jest to porozumienie, które dzisiaj szkoła zawarła. Za umiejętne dążenie do nowoczesności, stałe podążanie za wymogami zmieniającej się rzeczywistości w połączeniu z dziedzictwem szkoły serdecznie dziękuję – powiedział starosta Bizoń.