POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Już po raz czternasty obchodzimy w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Decyzją Sejmu RP tego dnia przypominamy szczególnie o ludziach wielkiego serca, którzy tworzą nowe rodziny dla dzieci osieroconych i odrzuconych – o Rodzicach Zastępczych. Najlepsze życzenia i podziękowania kierują do nich władze Powiatu Wodzisławskiego.

Szanowne Rodziny Zastępcze

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzicom Zastępczym w tym szczególnym dniu pragniemy podziękować za zaangażowanie w opiekę nad powierzonymi dziećmi i zapewnienie im spokojnego i szczęśliwego dzieciństwa.

Dziękujmy za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę, którą Państwo ofiarujecie każdego dnia swoim podopiecznym.

Składamy najserdeczniejsze życzenia wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, inspiracji, wytrwałości oraz doświadczania takiego dobra, jakie sami okazujecie dzieciom powierzonym Waszej opiece.

Niech uśmiech dziecka dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w pełnieniu tej misji.

 

Z najlepszymi życzeniami

Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń wraz z Zarządem Powiatu

Przewodniczący Rady Adama Krzyżak wraz z Radą Powiatu

 

—————————————————————————————————————————————————-

W rodzinnej pieczy zastępczej Powiatu Wodzisławskiego funkcjonują rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka. Wśród rodzin zastępczych zawodowych są rodziny specjalistyczne i rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest 160 rodzin, w których przebywa łącznie 272 dzieci.