POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Ośrodek Wsparcia w Połomi nadal pod auspicjami Caritasu

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. podpisano umowę pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Caritas Archidiecezji Katowickiej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi przez kolejne pięć lat. To efekt otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu.

To kontynuacja współpracy rozpoczętej jeszcze w czerwcu 2014 r., kiedy to Powiat Wodzisławski zlecił w drodze konkursu Caritas Archidiecezji Katowickiej świeżo utworzonej placówki. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Połomi powstał bowiem w zabytkowym budynku byłego probostwa dzięki współpracy Powiatu Wodzisławskiego i gminy Mszana. W ramach wartego ponad 7 mln zł unijnego projektu dotyczącego rewitalizacji centrum miejscowości gmina wyremontowała zrujnowany obiekt i dostosowała go do potrzeb ośrodka. Powiat z kolei podjął działania zmierzające do utworzenia placówki, które zakończyły się sukcesem na początku 2014 r.

Rozmowy dotyczące utworzenia ośrodka wsparcia w Połomi toczyły się pomiędzy powiatem i gminą od 2010 r. Na przeszkodzie stanęły jednak pieniądze. Remont podupadającej zabytkowej fary z początku XIX w. oszacowano na ok. 2-3 mln zł. Ani ówczesny właściciel budynku, czyli katowicka kuria, ani gmina czy powiat nie dysponowały wystarczającymi środkami na remont budynku. W 2011 r. władze Mszany pozyskały jednak ok. 6,2 mln zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację centrum Połomi (z czego sam remont probostwa pochłonął prawie 1,7 mln zł) i temat powrócił.

W 2013 r. wójt Mirosław Szymanek zaproponował ówczesnemu staroście Tadeuszowi Skatule uruchomienie w budynku byłej plebanii ośrodka wsparcia. Zarząd Powiatu wziął pod uwagę, że przejmując zadanie umożliwi korzystanie z usług placówki mieszkańcom wszystkich gmin powiatu wodzisławskiego i na propozycję wójta przystał. Warunkiem było jednak pozyskanie od wojewody środków wystarczających na utworzenie i bieżącą działalność placówki. Ostatecznie wojewoda przekazał na wyposażenie ośrodka ok. 125 tys. zł, dzięki czemu w grudniu 2013 r. oficjalnie rozpoczął on działalność.

Ośrodek w Połomi jest drugim ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie wodzisławskim. Z jego pomocy korzysta 35 osób, dla których dotychczasowa oferta, np. warsztatów terapii zajęciowej, nie była w pełni wystarczająca. Podopieczni mogą liczyć na opiekę i wsparcie wielu specjalistów różnych dziedzin, prowadzących zajęcia w nowoczesnych i funkcjonalnych pracowniach.

Dzisiejszą umowę ze strony Caritas podpisał dyrektor, ks. dr Krzysztof Bąk, a w imieniu Powiatu – starosta Leszek Bizoń i odpowiedzialna za powiatową pomoc społeczną członkini zarządu Krystyna Kuczera. Podczas spotkania, w którym udział wzięła również dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły oraz dyrektor ośrodka Caritas Archidiecezji Katowickiej w Wodzisławiu Śl. Andrzej Pałka, podkreślano dotychczasową bardzo dobrą współpracę Powiatu i Caritas. Irena Obiegły przypomniała, że organizacja już od 15 lat prowadzi na terenie powiatu i przy jego dużym zaangażowaniu finansowym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl., z których korzysta 37 osób. Rozmawiano też o bieżących problemach dotyczących wsparcia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami, a także na temat rozwoju systemu pomocy społecznej w powiecie. Tu – co zgodnie podkreślali wszyscy uczestniczący w spotkaniu – obok uwarunkowań formalnych i finansowych najważniejsza jest gotowość niesienia pomocy, a osób prezentujących taką postawę w powiecie wodzisławskim nie brakuje.