Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Droga łącząca Uchylsko i Olzę do modernizacji - Powiat Wodzisławski

Droga łącząca Uchylsko i Olzę do modernizacji

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego wręczyli samorządom powiatowym i gminnym czeki na inwestycje przy drogach prowadzących do terenów rolnych. Wśród beneficjentów znalazł się również Powiat Wodzisławski, który pozyskał 368 tys. zł na modernizację drogi powiatowej nr 5048S (ul. Wiejskiej), stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza.

Grupa ludzi pozujących do zdjęcia i trzymających w dłoniach czek z kwotą 368 tysięcy złotych. W tle flaga Polski i Unii Europejskiej oraz ścianka promocyjna z logo województwa śląskiego

Czek w imieniu Powiatu Wodzisławskiego odebrał starosta Leszek Bizoń. Towarzyszył mu wójt Gorzyc Daniel Jakubczyk. Gmina bowiem będzie partycypować w kosztach przedsięwzięcia. Jego szacowany koszt to ok. 820 tys. zł. Poza dotacją z Samorządu Województwa Śląskiego brakującą kwotę, czyli 452 tys. zł wyłożą po połowie Powiat i Gmina.

Zakres inwestycji obejmie modernizację ul. Wiejskiej na długości niespełna kilometra. Prace polegać będą na stabilizacji podłoża oraz wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest jeszcze w tym roku.

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych Zarząd Województwa gromadzi na wyodrębnionym rachunku środki pozyskiwane z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. Wydatkowane są one na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ustawa pozwala również wykorzystać gromadzone środki na zakup sprzętu komputerowego, pomiarowego i oprogramowania wykorzystanego w sprawach związanych z ochroną gruntów rolnych.

W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęły wnioski z 69 gmin i powiatów na ponad 100 dróg o łącznej długości ok. 83 km oraz 4 wnioski z powiatów na zakup sprzętu komputerowego i 1 wniosek na badanie gleb. W całym regionie na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 15 mln zł.