Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski DoradzaMy! Nowa wizja doradztwa zawodowego dla młodzieży - Powiat Wodzisławski

DoradzaMy! Nowa wizja doradztwa zawodowego dla młodzieży

Współczesna młodzież staje przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z wyborem ścieżki zawodowej. Świadomość rynku pracy oraz umiejętność podjęcia właściwej decyzji w tej kwestii stają się coraz bardziej wymagające. Dlatego też trzy powiaty – Wodzisławski, Raciborski oraz Kędzierzyńsko-Kozielski – postanowiły podjąć wspólną inicjatywę i zorganizować konferencję poświęconą tematyce doradztwa zawodowego dla młodzieży. Wydarzenie to odbyło się 19 marca w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim.

Starosta Leszek Bizoń

Oficjalne rozpoczęcie konferencji miało miejsce po powitaniu przez starostów trzech powiatów: starostę wodzisławskiego Leszka Bizonia, starostę raciborskiego Grzegorza Swobodę i starostę kędzierzyńsko-kozielskiego Pawła Masełko.

W konferencji udział wzięli zaproszeni gości, w tym m.in. wicekurator oświaty, delegacje władz samorządowych wszystkich trzech powiatów, przedstawiciele uczelni, urzędów pracy oraz szkół i placówek oświatowych.

Podczas spotkania zaprezentowano trzy bloki tematyczne, które skoncentrowały się na innowacyjnych metodach doradztwa zawodowego oraz współpracy pomiędzy różnymi instytucjami. Pierwszy panel, prowadzony przez Powiat Wodzisławski, skupił się na relacji między szkołą a urzędem pracy. Przedstawicielki z Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim –  Monika Myśliwiec oraz  Angelika Kopiec – przedstawiły autorski program „Zawodowy Debiut” oraz konkurs „Rynek pracy bez tajemnic”.

Kolejny panel, prezentowany przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, przybliżył koncepcję „sieciowania” w doradztwie zawodowym, ukazując, że współpraca jest kluczowym elementem skutecznego wsparcia dla młodzieży. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu Ireneusz Wiśniewski oraz powiatowy doradca zawodowy i nauczyciel Katarzyna Paprotny omówili znaczenie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami dla skutecznego wsparcia młodzieży w wyborze ścieżki zawodowej. Ich prezentacje ukazały potencjał tkwiący w partnerskich relacjach między szkołami, urzędami pracy a przedsiębiorcami lokalnymi.

Ostatni panel, prowadzony przez Powiat Raciborski, skoncentrował się na analizie rynku pracy w kontekście oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Mirosław Ruszkiewicz przedstawił praktyczne aspekty współpracy między szkołami a pracodawcami, podkreślając wagę słuchania potrzeb rynku pracy oraz dostosowywania oferty edukacyjnej do realnych potrzeb.

Wyjątkowym momentem konferencji był również wykład Anny Timofiejczuk, dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, który rzucał światło na temat doradztwa zawodowego na poziomie uczelni wyższej, co stanowiło wartościowe uzupełnienie dyskusji.

Podsumowując konferencję, starano się zwrócić uwagę na konieczność współpracy, słuchania potrzeb młodzieży oraz pracodawców oraz rozwijania innowacyjnych metod wsparcia. Występ artystyczny przygotowany przez uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim dodatkowo podkreślił wagę tematu doradztwa zawodowego. Na zakończenie, organizatorzy wyrazili nadzieję na kontynuację inicjatywy i kontynuację tradycji organizacji konferencji trzech powiatów, co pozwoli na dalszą wymianę doświadczeń i inspirację dla wszystkich zaangażowanych stron.