Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Pszów - Powiat Wodzisławski

Pszów

 

Pszówprzejdź do strony urzędu (nowe okno)

Teren inwestycyjny Pszów – Centrum 1 KS

Charakterystyka terenu:

 • właściciel / stan prawny: miasto Pszów, Skarb Państwa, Kompania Węglowa
 • powierzchnia: 1,71 ha
 • układ komunikacyjny: ok 14 km od autostrady A1  oraz niedaleko autostrady A4. Przez teren Pszowa będzie w przyszłości przebiegać planowana Droga Główna Południowa, która obecnie jest już w fazie projektowania
 • przeznaczenie: teren obejmuje maksymalny wygenerowany obszar o konkretnym przeznaczeniu zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • szczegółowe informacje: pobierz

 

Teren inwestycyjny Pszów – Centrum 6 P

Charakterystyka terenu:

 • właściciel / stan prawny: miasto Pszów
 • powierzchnia: 1,26 ha
 • układ komunikacyjny: ok 14 km od autostrady A1  oraz niedaleko autostrady A4. Przez teren Pszowa będzie w przyszłości przebiegać planowana Droga Główna Południowa, która obecnie jest już w fazie projektowania
 • przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
 • szczegółowe informacje: pobierz

 

Teren inwestycyjny Pszów -Wschód 19 US

Charakterystyka terenu:

 • właściciel / stan prawny: miasto Pszów, właściciele prywatni
 • powierzchnia: 3,66 ha
 • układ komunikacyjny: ok 14 km od autostrady A1  oraz niedaleko autostrady A4. Przez teren Pszowa będzie w przyszłości przebiegać planowana Droga Główna Południowa, która obecnie jest już w fazie projektowania
 • przeznaczenie: tereny sportu i rekreacji
 • szczegółowe informacje: pobierz