Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Gorzyce - Powiat Wodzisławski

Gorzyce

 

Gorzyceprzejdź do strony urzędu (nowe okno)

Tereny inwestycyjne w STREFIE GOSPODARCZEJ w GORZYCZKACH

Charakterystyka terenu:

 • właściciel / stan prawny: gmina Gorzyce
 • powierzchnia:0,3749 ha (Istnieje możliwość powiększenia terenu. Działka leży w strefie przemysłowej o pow. 38 ha z czego 14 ha to własność Gminy Gorzyce, pozostałe grunty są własnością prywatną. Działka sąsiaduje z częścią gruntów gminnych)
 • układ komunikacyjny: autostrada A1 około 2 km – zjazd Gorzyce,  droga krajowa DK 78 około 3 km
 • przeznaczenie: tereny produkcyjno-usługowe
 • szczegółowe informacje: pobierz

Charakterystyka terenu:

 • właściciel / stan prawny: gmina Gorzyce
 • powierzchnia: 0,3960 ha (Istnieje możliwość powiększenia terenu. Działka leży w strefie przemysłowej o pow. 38 ha z czego 14 ha to własność Gminy Gorzyce, pozostałe grunty są własnością prywatną. Działka sąsiaduje z częścią gruntów gminnych)
 • układ komunikacyjny: autostrada A1 około 2 km – zjazd Gorzyce,  droga krajowa DK 78 około 3 km
 • przeznaczenie: tereny produkcyjno-usługowe
 • szczegółowe informacje: pobierz

Charakterystyka terenu:

 • właściciel / stan prawny: gmina Gorzyce
 • powierzchnia: 0,6006 ha (Istnieje możliwość powiększenia terenu. Działka leży w strefie przemysłowej o pow. 38 ha z czego 14 ha to własność Gminy Gorzyce, pozostałe grunty są własnością prywatną. Działka sąsiaduje z częścią gruntów gminnych)
 • układ komunikacyjny: autostrada A1 około 2 km – zjazd Gorzyce,  droga krajowa DK 78 około 3 km
 • przeznaczenie: tereny produkcyjno-usługowe
 • szczegółowe informacje: pobierz

Charakterystyka terenu:

 • właściciel / stan prawny: gmina Gorzyce
 • powierzchnia: 0,6741 ha (Istnieje możliwość powiększenia terenu. Działka leży w strefie przemysłowej o pow. 38 ha z czego 14 ha to własność Gminy Gorzyce, pozostałe grunty są własnością prywatną. Działka sąsiaduje z częścią gruntów gminnych)
 • układ komunikacyjny: autostrada A1 około 2 km – zjazd Gorzyce,  droga krajowa DK 78 około 3 km
 • przeznaczenie: tereny produkcyjno-usługowe
 • szczegółowe informacje: pobierz

Charakterystyka terenu:

 • właściciel / stan prawny: gmina Gorzyce
 • powierzchnia: 0,9385 ha (Istnieje możliwość powiększenia terenu. Działka leży w strefie przemysłowej o pow. 38 ha z czego 14 ha to własność Gminy Gorzyce, pozostałe grunty są własnością prywatną. Działka sąsiaduje z częścią gruntów gminnych)
 • układ komunikacyjny: autostrada A1 około 2 km – zjazd Gorzyce,  droga krajowa DK 78 około 3 km
 • przeznaczenie: tereny produkcyjno-usługowe
 • szczegółowe informacje: pobierz

MAPA 1

 

Teren inwestycyjny w GORZYCZKACH PRZY UL. WIEJSKIEJ

Charakterystyka terenu:

 • właściciel / stan prawny: gmina Gorzyce
 • powierzchnia: 0,4970 ha
 • układ komunikacyjny: autostrada A1 około 7 km – zjazd Gorzyce, droga krajowa DK 78 około 2 km
 • przeznaczenie: podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; uzupełniające: m.in. usługi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, opieki zdrowotnej, społecznej, opieki przedszkolnej, hotelarskie, ogrodnictwa, agroturystyki, administracji, obiekty biurowe, rzemiosło
 • szczegółowe informacje: pobierz

Teren inwestycyjny w CZYŻOWICACH PRZY UL. POLNEJ

Charakterystyka terenu:

 • właściciel / stan prawny: gmina Gorzyce
 • powierzchnia: 0,4878 ha
 • układ komunikacyjny: autostrada A1 około 7 km – zjazd Gorzyce, droga krajowa DK 78 około 2 km
 • przeznaczenie: częściowo teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (około 50% powierzchni działki, w tym m.in.: usługi np. z zakresu handlu detalicznego, rzemiosło), częściowo teren rolniczy, częściowo teren dróg publicznych klasy dojazdowej (pas wzdłuż ul. Polnej)
 • szczegółowe informacje: pobierz

Teren inwestycyjny w CZYŻOWICACH PRZY UL. NOWEJ

Charakterystyka terenu:

 • właściciel / stan prawny: gmina Gorzyce
 • powierzchnia: 0,1428 ha
 • układ komunikacyjny: autostrada A1 około 7 km – zjazd Gorzyce, droga krajowa DK 78 około 2 km
 • przeznaczenie: podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; uzupełniające: m.in. usługi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, opieki zdrowotnej, społecznej, opieki przedszkolnej, hotelarskie, ogrodnictwa, agroturystyki, administracji, obiekty biurowe, rzemiosło
 • szczegółowe informacje: pobierz

Teren inwestycyjny w BLUSZCZOWIE PRZY UL. SOSNOWEJ

Charakterystyka terenu:

 • właściciel / stan prawny: gmina Gorzyce
 • powierzchnia: 0,3899 ha
 • układ komunikacyjny: autostrada A1 około 7 km – zjazd Gorzyce, droga krajowa DK 78 około 2 km
 • przeznaczenie: częściowo teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (około 70% powierzchni działki, w tym usługi z zakresu np. handlu detalicznego, rzemiosło), częściowo teren rolniczy, częściowo teren dróg publicznych klasy dojazdowej (pas wzdłuż ul. Sosnowej)
 • szczegółowe informacje: pobierz