POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Dla Przedsiębiorcy

Komitet Konsultacyjny ds. współpracy lokalnej

Starosta Wodzisławski powołał Komitet konsultacyjny ds. współpracy lokalnej, którego zadaniem jest m.in. wypracowanie, wdrożenie i monitorowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie obsługi inwestorów w jednostkach samorządowych na terenie powiatu wodzisławskiego, a także promocja potencjału inwestycyjnego powiatu wodzisławskiego.

W skład komitetu wchodzą:

 • Ireneusz Serwotka – Starosta Wodzisławski, Przewodniczący Komitetu,
 • Leszek Bizoń – Członek Zarządu, Koordynator zespołu obsługi inwestora w Starostwie,
 • Józef Szymaniec – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu,
 • Katarzyna Lerch – Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych,
 • Marcin Sieniawski – Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
 • Krzysztof Kisiel – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach,
 • Franciszek Sobala – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości Urzędu Miasta Pszów,
 • Katarzyna Macha – Kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miasta Radlin,
 • Jacek Wnuk – Doradca wójta ds. rozwoju gospodarczego gminy w Urzędzie Gminy Mszana,
 • Bożena Amalio-Nowak – Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Gorzyce,
 • Gabriela Brzemia – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Godów,
 • Rudolf Kozub – Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy Lubomia,
 • Krzysztof Dybiec – Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim,
 • Jerzy Waltar – Starszy Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim,
 • Bronisław Kostaniuk – Prezes Zarządu Forum Firm z siedzibą w Radlinie.

Ponadto Starosta powołał zespół ds. obsługi inwestora w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim w składzie:

 • Agata Kocur – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 • Alicja Wieczorek – I Zastępca Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Kierownik I Referatu,
 • Dorota Podeszwa – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Koordynatorem tego zespołu jest Członek Zarządu Powiatu – Leszek Bizoń, który odpowiada za obsługę inwestora w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląski.

Kontakt:

Za obsługę inwestora w Gminach odpowiadają osoby wskazane przez właściwego prezydenta, burmistrza, wójta.

Wodzisław Śląski

 • Marcin Sieniawski – Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, e-mail: m.sieniawski@wodzislaw-slaski.pl, tel.: (32) 45 905 09
 • Michał Sobala – Główny specjalista ds. promocji gospodarczej w Urzędzie Miasta Wodzisław Śląski, e-mail: m.sobala@wodzislaw-slaski.pl, tel.: (32) 459 05 32
 • Katarzyna Czech – Kierownik Referatu Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami w Urzędzie Miasta  Wodzisławia Śląskiego e-mail: k.czech@wodzislaw-slaski.pl, tel.: (32) 459 05 09

Rydułtowy

 • Joanna Gola – Prezes Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości, e-mail: rpp@rydultowy.pl , tel.: (32) 417 90 49

Godów

 • Gabriela Brzemia – Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Godów, e-mail: gabriela.brzemia@godow.pl, tel.: (32) 476 50 65 wew. 39

Gorzyce

 • Bożena Amalio-Nowak – Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Gorzyce, e-mail: bamalio@gorzyce.pl, tel.: (32) 451 30 56 wew. 48

Radlin

 • Piotr Patała – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa  i Leśnictwa w Urzędzie Miasta Radlin e-mail: geodezja@radlin.pl, tel.: (32) 459 02 54
 • Katarzyna Macha – Kierownik Referatu Rozwoju w Urzędzie Miasta Radlin, e-mail: referatrozwoju@radlin.pl, tel.: (32) 459 02 41

Mszana

 • Jacek Wnuk – Doradca wójta ds. rozwoju gospodarczego w Urzędzie Gminy Mszana, e-mail:  jacek.wnuk@mszana.ug.gov.pl, tel.: (32) 475 97 74

Pszów

 • Ewa Jaskóła – Kierownik Referatu Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Pszów e-mail: ejaskola@pszow.pl, tel.: (32) 716 08 24

Lubomia

 • Rudolf Kozub – Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy Lubomia, e-mail: r.kozub@lubomia.pl, tel.: (32) 451 65 50 wew. 24