Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Komitet Konsultacyjny ds. współpracy lokalnej - Powiat Wodzisławski

Komitet Konsultacyjny ds. współpracy lokalnej

 

Starosta Wodzisławski powołał Komitet konsultacyjny ds. współpracy lokalnej, którego zadaniem jest m.in. wypracowanie, wdrożenie i monitorowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie obsługi inwestorów w jednostkach samorządowych na terenie powiatu wodzisławskiego, a także promocja potencjału inwestycyjnego powiatu wodzisławskiego, rekomendowanie działań w zakresie tworzenia korzystnych warunków do inwestowania
w powiecie, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu,monitorowanie realizacji celów i kierunków działań zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2025”, podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju wielosektorowej współpracy lokalnej.

W skład komitetu wchodzą:

  1. Leszek Bizoń – Starosta Wodzisławski, Przewodniczący Komitetu,
  2. Tadeusz Skatuła – Wicestarosta, Koordynator zespołu obsługi inwestora w Starostwie,
  3. Józef Szymaniec – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu,
  4. Katarzyna Lerch – Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych,
  5. Wojciech Raczkowski – Kierownik Biura Komunikacji Społecznej i Informacji,
  6. Izabela Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,
  7. Joanna Gola – Prezes Zarządu Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach,
  8. Franciszek Sobala – Kierownik Referatu Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości Miasta Pszów,
  9. Mariusz Węglorz – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Miasta Radlin,
  10. Jacek Wnuk – Inspektor ds. promocji i rozwoju gospodarczego Gminy Mszana,
  11. Bożena Amalio-Nowak – Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych Gminy Gorzyce,
  12. Gabriela Brzemia – Inspektor ds. środków pomocowych w Referacie Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Gminy Godów,
  13. Bogdan Burek – Zastępca Wójta Gminy Lubomia,
  14. Krzysztof Dybiec – Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim,
  15. Jerzy Waltar – Starszy Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim,
  16. Bronisław Kostaniuk – Prezes Zarządu Forum Firm z siedzibą w Radlinie.

Ponadto Starosta powołał zespół ds. obsługi inwestora w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim w składzie:

 • Agata Kocur – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 • Alicja Wieczorek – I Zastępca Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Kierownik I Referatu,
 • Dorota Podeszwa – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Koordynatorem tego zespołu jest wicestarosta Tadeusz Skatuła.

Kontakt:

Za obsługę inwestora w Gminach odpowiadają osoby wskazane przez właściwego prezydenta, burmistrza, wójta.

Zespół ds. Obsługi Inwestora w Gminach Powiatu Wodzisławskiego:

Wodzisław Śląski:

 • Marcin Sieniawski – Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, e-mail: sieniawski@wodzislaw-slaski.pl, tel.: (32) 45 905 09,

Godów:

 • Gabriela Brzemia – Inspektor ds. środków pomocowych, e-mail: brzemia@godow.pl, tel.: (32) 476 50 65 wew. 39,

Radlin:

 • Mariusz Węglorz – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, e-mail: mweglorz@radlin.pl: (32) 45 90 246/247,

Mszana:

 • Jacek Wnuk – Inspektor ds. Promocji i Rozwoju, e-mail:  wnuk@mszana.ug.gov.pl, tel.: (32) 475 97 74,

Pszów:

 • Franciszek Sobala – Kierownik Referatu Architektury, Inwestycji, Remontów i Nieruchomości, e-mail: arch@pszow.pl, :  (32) 716 08 37,

Rydułtowy:

 • Joanna Gola – Prezes Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości, e-mail: rpp@rydultowy.pl , tel.: (32) 417 90 49,

Gorzyce:

 • Bożena Amalio-Nowak – Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych Gminy Gorzyce, e-mail: bamalio@gorzyce.pl, tel.: (32) 451 30 56 wew. 48,

Lubomia:

 • Bogdan Burek – Zastępca Wójta Gminy Lubomia, e-mail: : lubomia@lubomia.pl, tel.: (32) 451 61 28.