Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Biznes i zarządzanie-nowy kierunek w szkołach ponadpodstawowych - Powiat Wodzisławski

Biznes i zarządzanie-nowy kierunek w szkołach ponadpodstawowych

W Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja „Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje”. Jej głównym celem było przygotowanie nauczycieli powiatowych szkół ponadpodstawowych do realizacji nowego przedmiotu: biznes i zarządzanie.

Słuchacze siedzą na krzesłach w sali konferencyjnej.

To kierunek, który w ofercie kształcenia ma się znaleźć od nowego roku szkolnego 2023/2024. Biznes i zarządzanie ma zastąpić podstawy przedsiębiorczości. Konferencja, która odbyła się 21 lutego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, jest odpowiedzią na zapowiedziane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany w edukacji ekonomicznej w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2023 r.

 Zaprosiliśmy dyrektorów szkół i nauczycieli, aby udzielić im wsparcia przy wdrażaniu zmian w edukacji ekonomicznej w szkołach ponadpodstawowych. Jednocześnie pragniemy zachęcić nauczycieli szkół podstawowych do realizacji elementów edukacji ekonomicznej w ramach nauczanych przedmiotów – mówiła Iwona Miler, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.

Konferencja miała charakter hybrydowy. Część prelegentów pojawiła się w Wodzisławiu osobiście, inni skorzystali z połączenia online. O kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych uczniów, a także o założeniach przedmiotu biznes i zarządzanie mówił prof. Tomasz Rachwał z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autor podręczników szkolnych, wieloletni koordynator w Zespole Ekspertów MEN ds. podstawy programowej z przedsiębiorczości. Z kolei dr hab. Bożena Frączek, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wystąpiła z wykładem „Realizacja celów edukacji finansowej: stan obecny i perspektywy”, który dotyczył zjawiska alfabetyzacji finansowej.

Swoimi pomysłami na budowanie świadomości ekonomicznej uczniów szkół podstawowych podzielił się z uczestnikami Waldemar Zbytek, prezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Podczas wystąpienia przedstawił on pilotażowy projekt „Przygody przedsiębiorczego Dżeka”. Waldemar Zbytek podkreślił również istotę współpracy wielu podmiotów i instytucji w promowaniu przedsiębiorczości. Podobny charakter miała prelekcja profesora Witolda Orłowskiego, który mówił o edukacji ekonomicznej w szkole ponadpodstawowej i w starszych klasach szkół podstawowych na przykładzie projektu „Porwani przez Ekonomię”.

Wtorkowa konferencja odbyła się dzięki współpracy rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości oraz Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.