Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Dziękowali za lata imponującej pracy. Irena Obiegły przechodzi na emeryturę - Powiat Wodzisławski

Dziękowali za lata imponującej pracy. Irena Obiegły przechodzi na emeryturę

Ireny Obiegły, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, przechodzi na zasłużoną emeryturę. Irena Obiegły szefowała PCPR-owi przez 24 lata, wcześniej była wicedyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Dziś Zarząd Powiatu Wodzisławskiego oraz Przewodniczący Rady Adam Krzyżak oficjalnie podziękowali za lata imponującej pracy na rzecz pomocy społecznej w naszym powiecie.

Starosta wręcza Irenie Obiegły ogromny bukiet różowych róż.

Z całego serca dziękujemy za lata pracy na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, za Pani służbę, często wykraczającą daleko poza ramy zwykłych służbowych obowiązków. Wyrażamy wdzięczność za lata współpracy z zarządem, radą powiatu, a przede wszystkim za lata pięknej, ale i ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Proszę przyjąć wyrazy uznania za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej. Dzięki Pani ciężkiej pracy i konsekwencji wiele razy powiatowa opieka społeczna wiodła prym i wyznaczała kierunki działań. To wielka radość kończyć zawodową ścieżkę z przeświadczeniem, że zrobiło się tak wiele dobrego. Przez wiele osób nazywana jest Pani „mamą powiatowej opieki społecznej”. Niech właśnie to określenie, niosące za sobą tak wiele dobrych emocji i skojarzeń, będzie najlepszym odzwierciedleniem wszystkich lat pracy – mówił starosta wodzisławski Leszek Bizoń.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi I stopnia

Irena Obiegły w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej zatrudniona była od 1994 roku. W latach 1994-1999 pełniła funkcję zastępcy dyrektora  Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. 8 lipca 1997 r. po przerwaniu wału przeciwpowodziowego w okolicy rzeki Olzy został zalany Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach. Woda zalała całą powierzchnię domu, w którym zamieszkiwało 141 pensjonariuszy. Z narażeniem życia wspólnie z pracownikami Irena Obiegły ewakuowała pensjonariuszy. Nikt z pensjonariuszy nie ucierpiał w wyniku powodzi, za co została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi I stopnia. Irena Obiegły była współzałożycielką Fundacji Na Dobro Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia, której głównym zadaniem  było  niesienie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.

24 lata imponującej pracy

Stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie objęła w 1999 roku. Była inicjatorem budowania nowego systemu wsparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie wodzisławskim. Z jej inicjatywy w Powiecie powstały następujące jednostki działające w obszarze polityki społecznej:

 • w 2001 r. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śląskim – obecnie Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA,
 • w 2006 r. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,
 • od 2005 r. czyniła stania w kierunku utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, który został ostatecznie  utworzony w 2008 r. jako Zakład Usług Pralniczych,
 • w 2011 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim, który pierwotnie swoją siedzibę miał  na ul. Wałowej 30 – obecnie ul. Pszowska 92a,
 • w 2013 r. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Połomi-obecnie prowadzony na zlecenie Powiatu Wodzisławskiego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej  – Ośrodek Św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śląskim,
 • w 2014 r. Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wodzisławiu Śląskim,
 • w 2017 r.  utworzono mieszkania chronione dla 14 osób (mieszkania treningowe i wspierane).

Inicjatorka wielu działań

W 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod  kierownictwem dyrektor Obiegły zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Pani Irena była inicjatorką działań zmierzających do integracji środowiska osób niepełnosprawnych: w 2012 roku została powołana przez  Marszałka Województwa Śląskiego na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Członkiem Rady była przez dwie kadencje, do 2020 roku.

Była autorką modelowych koncepcji działań w zakresie zabezpieczania  niezbędnych potrzeb mieszkańców Powiatu – osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  poprzez szerzenie idei wolontariatu. Począwszy od 2007 roku corocznie powoływana jest  grupa wolontariuszy – uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim. Irena Obiegły była również członkiem zespołu opracowującego podręcznik instruktażowy dla kadry pomocy społecznej pn.: „Model realizacji usług o określonym w standardzie w powiecie„, który to zespół powołany był przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych „WRZOS”.

W trakcie pracy na stanowisku Dyrektora PCPR  pozyskiwała i koordynowała realizację następujących projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

 • 2008-2014 – Dobry Start
 • 2010-2012 – Świadomy obywatel
 • 2015-2016 – Lepsze Jutro
 • 2017-2018 – Środowiskowy Interfejs Pomocowy
 • 2017-2018 – Mieszkania chronione szansą na lepsze życie
 • 2019-2021 – Oaza aktywności
 • 2019-2022 – Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!