Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Atrakcyjne działki na sprzedaż - Powiat Wodzisławski

Atrakcyjne działki na sprzedaż

Informujemy, że na 21 września br. w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. zaplanowano dwa przetargi ustne na sprzedaż dwóch atrakcyjnych nieruchomości. Jednej pod budownictwo mieszkaniowe, drugiej - pod usługi.

Na sprzedaż działki w Nieboczowach i Mszanie

Atrakcyjna działka budowlana pod dom w Nieboczowach…

Nieruchomość, dla której miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje funkcję mieszkalną (jednorodzinną) położona jest w Nieboczowach (gmina Lubomia) przy ul. Brzeskiej. Działka oznaczona geodezyjnie numerem 1601/171 jest niezabudowana, obecnie stanowi własność Skarbu Państwa. Ma powierzchnię 0,1827 ha. Jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Działka stanowi grunt o regularnym, prostokątnym kształcie, o wymiarach 62 m x 30 m, płaskim ukształtowaniu terenu, jest nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością łąkową oraz kilkoma samosiejkami brzóz. W ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem „RIVa” – grunty orne. W przylegającym do działki pasie drogowym znajdują się następujące sieci: elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowa i  teletechniczna. Sieć gazowa jest dostępna od strony północnej w odległości ok. 80 m, od strony wschodniej 55 m. Ponadto w pasie drogowym znajduje się oświetlenie uliczne.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Lubomi nr XXXVII/238/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego, poz. 5730 z dnia 6 września 2021 r., działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem planu E18MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 181 tys. zł brutto (z podatkiem VAT). Szczegóły przetargu dostępne są w ogłoszeniu – PRZEJDŹ (link).

…lub pod zabudowę usługową w Mszanie

W Mszanie przy ul. Wesołej, w niedalekiej odległości od autostrady A1, znajduje się z kolei działka, dla której miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje funkcję zabudowy usługowej oraz terenów dróg publicznych klasy dojazdowej. Jej powierzchnia to 0,2053 ha. Podobnie jak w przypadku nieruchomości w Nieboczowach, także działka w Mszanie jest nieruchomością niezabudowaną, stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działką numer 1686.

Działka stanowi grunt o kształcie zbliżonym do trapezu o wymiarach boków 76m/26m/59m/30m. Teren działki płaski, porośnięty trawą oraz samosiejkami drzew (głównie brzozy). W ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Przez teren działki przebiegają sieci: wodociągowa w południowej części wzdłuż granicy z drogą, wzdłuż granicy z działką sąsiednią na całej długości przebiega sieć elektryczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej, wodociągowa. Dodatkowo przez działkę przebiega (po skosie) sieć wodociągowa WA 100 opisana na mapie znajdującej się w zasobach Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim jako nieczynna, jednakże ograniczająca możliwość zabudowy. Na działce w połowie długości przy jej zachodniej granicy posadowiony jest słup elektryczny, przy południowej granicy również znajduje się słup elektryczny. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej do ul. Wesołej – asfaltowej drogi gminnej, lecz nie posiada urządzonego zjazdu z drogi publicznej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Mszana nr XXVIII/26/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego, poz. 3775 z dnia 9 maja 2013 r. oraz zmianą planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Mszana nr IV/25/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 463 z dnia 3 lutego 2015 r. działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem planu B153.U – tereny zabudowy usługowej oraz 31.KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 226.320,00 zł brutto (z podatkiem VAT). Szczegóły przetargu dostępne są w ogłoszeniu – PRZEJDŹ (link).