Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Asystenci osób niepełnosprawnych i ich rodzin poszukiwani! - Powiat Wodzisławski

Asystenci osób niepełnosprawnych i ich rodzin poszukiwani!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. poszukuje osób, które odpłatnie mogłyby pełnić funkcję asystentów osobistych osób niepełnosprawnych lub sprawować opiekę wytchnieniową dla rodzin osób niepełnosprawnych.

ludzkie dłonie głaszczące dłoń osoby starszej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystentem mogą zostać osoby, które:

 1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub
 3. są wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru (informacja dostępna na stronie https://rps.ms.gov.pl),
 • pisemna akceptacja osoby kandydata na asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zakres obowiązków asystenta:

Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności  do placówki oświatowej.

Usługa asystenta może być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym maksymalnie do 12 godzin na dobę. Koszty związane z realizacją usługi asystencji osobistej to 40 zł brutto za godzinę  wraz z kosztami pracodawcy.

Niezbędne dokumenty:

 • Karta zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej pobierz (zewnętrzny serwer) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.

Dokumenty można składać w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (pokój nr 1), ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.00, drogą mailową na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza platformy E-PUAP: /pcpr_wodz/skrytka

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 455 14 30, 32 454 71 06  wew. 48, 53. Osoby upoważnione do kontaktu: Agnieszka Jakubiec-Maruszewska, Izabela Mitko.

Nabór do programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 prowadzony jest od 9 stycznia 2023 roku do 13 stycznia 2023 r.

Opieka wytchnieniowa dla rodzin osób niepełnosprawnych

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023) lub
 2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp., posiadane doświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, powinno zostać udokumentowane.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przyznawane są w wymiarze nie więcej niż 240 godzin w danym roku kalendarzowym.

Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej może być świadczona w godzinach od 6.00 do 22.00 przez 7 dni w tygodniu, przy czym maksymalnie do 12 godzin na dobę. Koszty związane z realizacją usługi opieki wytchnieniowej to 40 zł brutto za godzinę  wraz z kosztami pracodawcy.

Zakres świadczonych usług:

 1. odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach,
 2. zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację dla opiekunów.

Niezbędne dokumenty:

Karta zgłoszenia osoby zainteresowanej świadczeniem usług w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – pobierz (zewnętrzny serwer) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.

Dokumenty można składać w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (pokój nr 1), ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 15.00, drogą mailową na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza platformy E-PUAP: /pcpr_wodz/skrytka

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 455 14 30, 32 454 71 06  wew. 38. Osoby upoważnione do kontaktu: Izabela Mitko.

Nabór do programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 prowadzony jest od 9 stycznia 2023 roku do 13 stycznia 2023 r.