Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 3.11.2005 r. Umowa partnerska z Ostrawą - Powiat Wodzisławski

3.11.2005 r. Umowa partnerska z Ostrawą

Prezydent Ostrawy Aleš Zedník, a ze strony polskiej Starosta Jan Materzok i Wicestarosta Józef Żywina podpisali w czwartek 3 listopada w Ostrawie umowę o partnerstwie między Miastem Statutowym Ostrawa w Republice Czeskiej a Powiatem Wodzisławskim w Rzeczpospolitej Polskiej. W delegacji polskiej znalazł się również Przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Eugeniusz Wala i Etatowy Członek Zarządu Powiatu Andrzej Kania.

W myśl ustaleń strony umowy mają wspierać dążenie do wzajemnego poznawania się i zrozumienia, zwłaszcza za pośrednictwem kontaktów społecznych. Będą wspierać inicjatywy organizacji, towarzystw, związków, izb profesjonalnych i innych instytucji, które zdolne są realizować cele wynikające z umowy i wnoszą w różnych dziedzinach swojej działalności wkład w konkretną współpracę. Strony umowy rozwijać będą, w ramach własnych możliwości, dążenie do wymiany doświadczeń związanej z administracją samorządową, a co za tym idzie realizacja  przez obydwie jednostki samorządu terytorialnego wspólnych zaplanowanych zadań.

Partnerzy będą w ramach możliwości włączać we wzajemną współpracę grupy i organizacje realizujące podobne zadania , wynikające z podpisywanej 3 listopada umowy. Należą do nich zwłaszcza miasta i gminy powiatu wodzisławskiego oraz poszczególne dzielnice miasta Ostrawy.