Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 13,5 miliona dla Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

13,5 miliona dla Powiatu Wodzisławskiego

Powiat Wodzisławski pozyskał 13,5 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację trzech projektów. Wczoraj w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się symboliczne przekazanie promes samorządom z powiatu wodzisławskiego.

Spotkanie w sprawie przekazania promes dla samorządów z powiatu

Zadania, na które Powiat Wodzisławski otrzymał dofinansowanie dotyczą uruchomienia Centralnej Sterylizatorni na potrzeby Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. W budynku szpitala w Wodzisławiu Śląskim niezbędna jest przebudowa i adaptacja części pomieszczeń z przeznaczeniem na Centralną Sterylizatornię. W ramach projektu planuje się kompleksową przebudowę obejmującą prace budowlane, wymianę instalacji wewnętrznych oraz dostawę wyposażenia z oprogramowaniem. Ponadto konieczne jest wyposażenie w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny.

W ramach kolejnego projektu zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. oraz wykonane zostaną związane z tym roboty budowlane. Prace obejmą I i II piętro głównego budynku, parter części administracyjnej oraz salę gimnastyczną.

Trzeci projekt dotyczy adaptacji i przystosowania budynku przy ul. Orkana 23 w Radlinie na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W ramach projektu stworzone zostanie zaplecze zapewniające odpowiednie warunki wsparcia podopiecznych Poradni, tj. dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Parter budynku przeznaczony zostanie na część rehabilitacyjną oraz część administracyjną. I i II piętro przystosowane zostaną na gabinety terapeutyczne: logopedii, psychoterapii oraz diagnozy i terapii. Budynek zostanie przystosowany również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wykonanie dźwigu o osobowego.

Promesy na zdania, które otrzymały dofinansowanie przekazali: minister Paweł Jabłoński, poseł Bolesław Piecha oraz senator Ewa Gawęda.