Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Pożyczka dla szpitala - Powiat Wodzisławski

Pożyczka dla szpitala

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zdecydował o udzieleniu pożyczki Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 600 000 zł.

Szpital w Wodzisławiu Śl. widok ogólny

Dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim Cezary Tomiczek zwrócił się w imieniu zakładu do władz powiatu z prośbą o udzielenie pożyczki w wysokości 600 000 złotych z przeznaczeniem na zakupy w ramach bieżącej działalności.

Dyrektor podkreślił, że przychody Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim prawie w całości pochodzą z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niestety od wielu już lat nie pokrywają one kosztów prowadzonej działalności szpitala. Jednostka ponosi z roku na rok coraz większe koszty działalności, na które nie ma wpływu. Obciążeniem finansowym dla Zakładu również obowiązkowe – wprowadzane ustawowo – podwyżki wynagrodzeń zasadniczych personelu zatrudnionego w szpitalu. Sytuacja finansowa szpitali każdego miesiąca ulega pogorszeniu.

Z uwagi na szczególną rolę PPZOZ jako jednostki opieki zdrowotnej, władze powiatu zdecydowały udzielić PPZOZ pożyczki na okres 6 lat z karencją spłaty kapitału, począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2024 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych pożyczka będzie mogła podlegać umorzeniu. Wszystko będzie jednak zależeć od sytuacji finansowej zarówno PPZOZ, jak i Powiatu – deklaruje starosta Leszek Bizoń.