Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski „Rozpoczęcie badań pilotażowych” - Powiat Wodzisławski

„Rozpoczęcie badań pilotażowych”

Firma CTC Polska Sp. z o.o. wraz ze Starostwem Powiatowym w ramach badań prowadzonych w projekcie „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” rozpoczęła realizację kolejnego etapu. Na przełomie lipca i sierpnia br. prowadzone będą badania pilotażowe w formie wywiadów w oparciu o przygotowane kwestionariusze wśród 4 instytucji biorących udział w projekcie oraz 20 pracodawców z terenu powiatu wodzisławskiego. Ponadto, badanie będzie przeprowadzone również wśród 10 pracodawców z powiatów sąsiadujących.

Pilotaż ma na celu weryfikację problemu badawczego, przydatności i zrozumiałości zawartych w kwestionariuszu pytań oraz ustalenie problemów organizacyjnych dla właściwego procesu badawczego.

Badania właściwe rozpoczną się w II połowie sierpnia 2009r.  Planowane zakończenie etapu zbierania informacji przewidziano na październik 2009r.

tn_logo kap

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego