POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Zła jakość powietrza!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach ostrzega o złej jakości powietrza w Wodzisławiu Śl.

W dniu 6 lutego wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Zabrzu o 286%, Rybniku o 276%, Żywcu o 238%, Wodzisławiu Śląskim o 222%, Gliwicach o 196%, Dąbrowie Górniczej o 168%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 146%, Sosnowcu o 136%, Bielsku-Białej o 128%, Tychach o 120%, Częstochowie o 98%, Katowicach o 62%, Cieszynie o 18%.

Ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim, w Bielsku-Białej oraz w dolinach beskidzkich jakość powietrza 7 lutego będzie zła. Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Z kolei w czwartek, 8 lutego, ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim oraz w Bielsku-Białej i w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie dostateczna.