POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej władze powiatu wodzisławskiego składają wszystkim pracownikom oświaty najlepsze życzenia oraz podziękowania za pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju powiatowych placówek oświatowych.

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, który ustanowiono 45 lat temu. Początkowo nosił nazwę Dnia Nauczyciela. Od 1982 r. funkcjonuje już jako Dzień Edukacji Narodowej. Obchodzony jest w rocznicę utworzenia w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, pierwszej nowoczesnej władzy oświatowej w nowożytnej Europie. Dzień jest obchodzony jako święto całej polskiej oświaty.

Obecnie w placówkach oświatowych, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wodzisławskiego, zatrudnionych jest w sumie 855 osób, w tym 591 nauczycieli. Wszystkim im: pracownikom administracji, obsługi, kadrze pedagogicznej władze powiatu składają serdeczne podziękowania za pracę, dzięki której szkoły Powiatu Wodzisławskiego postrzegane są jako przodujące w regionie, czego potwierdzeniem są liczne sukcesy edukacyjne oraz od wielu lat najlepsze wyniki egzaminu maturalnego.

Do podziękowań władze powiatu dołączają życzenia zdrowia, radości i satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a także wielu sukcesów osobistych i zawodowych oraz licznych wyrazów społecznego uznania i szacunku.