Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zostań rodzicem zastępczym - Powiat Wodzisławski

Zostań rodzicem zastępczym

"Rodzina (...) jest prawdziwym sanktuarium życia (...) miejscem w którym życie może w sposób właściwy być przyjęte i chronione (...). Niezależnie od związków ciała i krwi, prawdziwa miłość ojcowska i macierzyńska gotowa jest przyjąć także dzieci pochodzące z innych rodzin, obdarzając je tym wszystkim, co jest im potrzebne do życia i pełnego rozwoju." Jan Paweł II, Evangelium vitae, 93

Dla większości z nas dzieciństwo jest czasem beztroskiej zabawy i radości. Czas ten, choć tak krótki, jest bardzo ważny w życiu. Poznajemy wtedy świat, uczymy się życia, kształtuje się nasza osobowość. Z tego powodu dzieciństwo powinno być spokojne, szczęśliwe i bezpieczne. Ale czy zawsze tak jest? Niestety, wiele osób wspaniałe dzieciństwo zna jedynie z opowiadań. Dzieci pozbawionych miłości rodzicielskiej nie trzeba długo szukać – wystarczy rozejrzeć się wokoło.

Ciężki bagaż doświadczeń, który otrzymują od swoich rodziców, towarzyszy im przez całe życie. Pomocą w rozwiązaniu problemów dzieci niekochanych i porzuconych jest zdrowe środowisko rodzinne, w którym każde życie jest przyjmowane, akceptowane, obdarzane miłością i szacunkiem, otaczane czcią i troskliwą opieką. Z takiego założenia wyszli kandydaci na rodziców zastępczych, którzy we wrześniu rozpoczęli stosowne szkolenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.

W jego trakcie omawiano  tematy dotyczące m. in. zrozumienia potrzeb dziecka oraz własnych możliwości i potrzeb jako opiekuna zastępczego, podejmowania lub kontynuowania opieki nad dzieckiem z większą świadomością możliwości wystąpienia pewnych trudności wychowawczych oraz wpływu decyzji o przyjęcia dziecka do rodziny na cały dotychczasowy system rodzinny (domowników i dalszej rodziny). Mowa była też o konieczności podejmowania współpracy z rodziną naturalną dziecka oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, a także o motywacji i kwalifikacjach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto uczestnicy odbyli praktyki w rodzinach zastępczych zawodowych oraz Rodzinnych Domach Dziecka. Szkolenie zakończyło się na przełomie października i listopada.

Jeśli i Państwo chcielibyście zostać rodziną zastępczą, ofiarować swoje serce i czas dzieciom pozbawionym opieki własnych rodziców, zapraszamy do współpracy z pracownikami zespołu ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 ( II piętro), tel. 32 454 71 06.

Zobaczcie również film promujący „bez ściemy” rodziecielstwo zastępcze. Występują z nim autentyczne osoby już sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i kandydaci na rodziców. Jeśli więc zastanawiacie się Państwo na przyjęciem dziecka do swojej rodziny – nie ma lepszego źródła informacji: