Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Znamy wykonawcę przebudowy ulicy 1 Maja w Skrzyszowie - Powiat Wodzisławski

Znamy wykonawcę przebudowy ulicy 1 Maja w Skrzyszowie

Wiadomo już kto zajmie się remontem ulicy 1 Maja w Skrzyszowie. Zakończyła się procedura przetargowa. Za przebudowę prawie półtorakilometrowego odcinka drogi Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. zapłaci 2,35 mln zł.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza i ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura z Pawłowic i to ono zrealizuje inwestycję. Pod koniec przyszłego tygodnia zostanie podpisana umowa w tej sprawie. Wykonawca będzie miał czas do połowy października.

Roboty obejmą odcinek od wiaduktu nad autostradą A-1 do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II. Do wykonania jest prawie dziesięć tysięcy metrów kwadratowych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ponad cztery tysiące metrów kwadratowych nawierzchni z kostki brukowej, kilometr kanalizacji deszczowej, trzynaście miejsc postojowych oraz cztery zatoki autobusowe. Co ważne, ostatnia warstwa nawierzchni (tj. ścieralna) zostanie wykonana jednocześnie na całej szerokości jezdni bez tzw. szwu w środku drogi. Zakres robót obejmuje także wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Podczas prowadzonych prac wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania ruchu drogowego (z wyłączeniem okresu wykonania warstwy ścieralnej) oraz zapewnienia dojazdu oraz dojścia mieszkańców do posesji. To oznacza, że na remontowanych odcinkach prawdopodobnie będzie wprowadzany odcinkowo ruch wahadłowy.

Zadanie będzie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  Połowa przedsięwzięcia zostanie sfinansowana z budżetu państwa. Drugą połowę pokryje wspólnie powiat i gmina Godów. Oba samorządy razem sfinansują też inną inwestycję w ramach programu – przebudowę ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie, za której wykonanie odpowiada gmina.