POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Warto wiedzieć

Bezpłatna mamografia w Radlinie, Gorzycach i Godowie

Zapraszamy na darmowe badania mammograficzne kobiet między 50 a 69 rokiem życia (również te, które 2 lata temu skorzystały z bezpłatnej mammografii) do mammobusu stojącego.

Nie jest potrzebne skierowanie lekarskie ani zaproszenie!

Badania są bezpłatne, gdy od ostatniego badania finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia upłynęły pełne dwa lata lub rok, jeśli ktoś z najbliższej rodziny pacjentki zachorował na raka piersi.
Z udziału w programie wykluczone są pacjentki leczone w Poradniach Chorób Piersi oraz pacjentki leczone z powodu rozpoznanego raka piersi.

Jedynymi dokumentami, jakie trzeba ze sobą zabrać, są:
• dowód tożsamości z numerem PESEL,
• karta chipowa lub dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
• jeśli to możliwe, zdjęcie z poprzedniej mammografii – to ważne dla oceny badania!

  • 15 i od 18 do 20 PAŹDZIERNIKA br. przy Miejskim Ośrodku Kultury w RADLINIE (ul. Mariacka 9), w godzinach:

–  15 października br (piątek): 12.00 – 18.00
–  18,19 października br (poniedziałek, wtorek): 9.00 – 15.00
–  20 października br.(środa): 12.00 – 18.00

  • 21 i 22 oraz 25 i 26 PAŹDZIERNIKA br. przy NZOZie „ELA-MED”w Gorzycach ( ul. Raciborska 48), w godzinach:

–  21 października br (czwartek): 13.00 – 18.00
–  22, 25 i 26 października br (piątek, poniedziałek, wtorek): 9.00 – 14.00

  • od 27 do 29 PAŹDZIERNIKA br. przy Urzędzie Gminy w GODOWIE ( ul. 1 Maja 53), w godzinach:

–  27 października br (środa): 13.00 – 18.00
–  28 i 29 października br (czwartek, piątek): 9.00 – 14.00