Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski XII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

XII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 24 listopada w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92 a w Wodzisławiu Śląskim. Początek obrad o godzinie 14:00.

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 24 listopada 2011 roku

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Powiatu.
4.    Ochrona środowiska i przyrody :
a)    informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska
na obszarze Województwa Śląskiego,
b)    informacja o realizacji zadań ochrony środowiska w Powiecie Wodzisławskim,
c)    raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XI sesji.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Działalność Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury i ochrony zabytków oraz kultury fizycznej i turystyki.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach :
a)    wyboru  podmiotu  uprawnionego do  badania  sprawozdań  finansowych za 2011 rok
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  pod  nazwą   „Zespół Opieki
Zdrowotnej  w Wodzisławiu Śląskim” i  „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,
b)    uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”,
c)    zmiany uchwały Nr XLVIII/516/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,
d)    zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
e)    poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego wystosowanego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry,
f)    zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 r. wraz z załącznikami.
9.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10.   Wnioski i oświadczenia radnych.
11.   Informacje bieżące.
12.   Zamknięcie obrad XII sesji.