Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wykaz nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - Powiat Wodzisławski

Wykaz nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

STAROSTA WODZISŁAWSKI wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zm.) informuje, o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonych do:

sprzedaży, a mianowicie z terenu:

 • miasta Radlin, obręb Radlin, karta mapy 2,  działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 4332/424 o pow. 0.0475 ha, położona przy ul. Korfantego 87, zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym, trzykondygnacyjnym, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00058580/1,
 • miasta Radlin, obręb Radlin, karta mapy 2, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 2068/275 o pow. 0.1277 ha, położona przy ul. Makuszyńskiego 15, zabudowana budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym, dwukondygnacyjnym, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00057967/1,
 • miasta Rydułtowy, obręb Radoszowy, karta mapy 3, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 2744/42 o pow. 0.9237 ha, zabudowana budynkiem stacji transformatorowo – rozdzielczej 110/60/20 KV wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00047732/2,
 • miasta Wodzisław Śląski, obręb Wilchwy, karta mapy 3, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 591/8 o pow. 0.5616 ha, położona przy os. 1 Maja, zabudowana budynkiem administracyjnym po zlikwidowanej KWK „1 Maja”, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00069108/9,
 • miasta Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, karta mapy 3, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 2904/332 o pow. 0.0245 ha, położona przy ul. Minorytów, nieruchomość gruntowa niezabudowana, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00005786/9,
 • miasta Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, karta mapy 5, działki oznaczone w ewidencji gruntów nr nr 487/120, 1765/120 o pow. 0.1455 ha, położona przy ul. Chrobrego, niezabudowana, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00000989/7,
 • miasta Pszów, obręb Krzyżkowice, karta mapy 3, działki oznaczone w ewidencji gruntów nr nr 71, 72, 297/73, 298/73 o pow. 1.3760 ha, położona przy ul. Armii Krajowej, zabudowana budynkiem mieszkalno – gastronomicznym, zapisana w księdze wieczystej GL1W /00066363/3,
 • gminy Marklowice, obręb Marklowice Dolne, karta mapy 8,  działki oznaczone w ewidencji gruntów nr nr 1249/78, 1250/78 o pow. 0.5616 ha, położona przy os. Kolorowe 13, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00057968/8,
 • gminy Mszana, obręb Mszana, karta mapy 2, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 812/148 o pow. 0.2406 ha, położona przy ul. Wodzisławskiej w Mszanie, oznaczona w ewidencji gruntów użytkiem rolnym, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00070599/7,

oddania w dzierżawę, a mianowicie z terenu:

 • miasta Radlin, obręb Biertułtowy, karta mapy 2, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 3601/244 o pow. 0,0471 ha, położona przy ul. Korfantego 2, oznaczona w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00071013/3,
 • gminy Lubomia, obręb Nieboczowy, karta mapy 4, działki oznaczone w ewidencji gruntów
 • nr nr 172, 173, 174 o pow. 0.2420 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
 • w ewidencji gruntów jako grunty pod rowami, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00068763/1,
 • gminy Lubomia, obręb Nieboczowy, karta mapy 1, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 188 o pow. 0.1040 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty pod rowami, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00068775/8,
 • gminy Lubomia, obręb Buków, karta mapy 2, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 156/5 o pow. 1.1254 ha, nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako droga, stanowiąca stary przebieg drogi wojewódzkiej nr  936, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00053577/2,
 • miasta Pszów, obręb Krzyżkowice, karta mapy 4, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 380/52 i użytkiem rolnym, zapisana w księdze wieczystej LWH 494,
 • miasta Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław, karta mapy 3, działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 2904/332, położona przy ul. Minorytów, nieruchomość gruntowa niezabudowana, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00005786/9.

Powyższe nieruchomości zapisane są w księgach wieczystych prowadzonych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę zostaje wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2, oraz zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dziale „Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia” (www.bip.powiatwodzislawski.pl) na okres 21 dni począwszy od dnia 21 października 2014 r.